Liturgický kalendár:

 

9.11. v piatok Výročie posviacky Lateránskej baziliky
10.11. v sobotu Spomienka na sv. pápeža Leva Veľkého učiteľa cirkvi
11.11.2018 32.nedeľa v cezročnom období

 

Pomáhajme dušiam v očistci získavaním úplných odpustkov:

Raz denne od 1. novembra do 8. novembra môžeme získať odpustky dušiam v očistci, ak nábožne navštívime cintorín a aspoň mysľou sa pomodlíme za zosnulých.

Okrem týchto odpustkových úkonov sa žiada splniť tri podmienky: spoveď (jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky – treba byť v posväcujúcej milosti), sv. prijímanie ( najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu). Okrem toho treba sa snažiť vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.

Rekolekcie kňazov nášho dekanátu. Vo štvrtok sú kňazské rekolekcie na Hájiku. Sv. omša začína o 9:30.

 Deň otvorených dverí. Do pozornosti dávame dni otvorených dverí našej SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline. 16.11. a 7.12. od 9:00-  13:30 bude môcť vidieť našich autoopravárov, stolárov, murárov a grafikov. Srdečne ste pozvaní.

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 6.

Ďalšie pozvánky nájdete vo výveske.