Liturgický kalendár:

25.12. utorok Slávnosť narodenia Pána, prikázaný sviatok
26.12. streda Sv. Štefana, prvého mučeníka
27.12. štvrtok Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok
28.12. piatok Sv. Neviniatok, mučeníkov
30.12.2018 Prvá nedeľa po narodení Pána – nedeľa sv. rodiny

Posledné Adventné popoludnie bude aj dnes o 15.00. Srdečne ste pozvaní.

Na sviatok Svätej rodiny (budúcu nedeľu 30.12.) bude možnosť pri sv. omšiach obnoviť si manželské sľuby a prijať požehnanie pre rodiny. Ak budete môcť, príďte na sv. omšu spolu.

O udalostiach v našom diele a tiež rozpisy sv. omší cez Sviatky – nájdete v novom rozšírenom formáte DBŽ. Odporúčaný dobrovoľný príspevok je 50 centov. Rozpisy sv. omší na blízke Sviatky nájdete aj našej webovej stránke: zilina.sdb.sk  a vo výveske kostola.

Rozpisy sv. omší cez Vianoce a vianočné prázdniny

U saleziánov – vo farskom kostole

Sv. omše 24.12. budú o 6:30 a nočné o 22:00 a 24:00

Sv. omše 25.12. budú ako v nedeľu so zmenou večernej sv. omše namiesto o 20:00 bude o 17:30

a 26. 12 budú sv. omše ako v nedeľu ale bez večernej.

31.12. budú sv. omše o 6:30 a o 16:30 sv. omša s ďakovnou pobožnosťou.

V Bánovej – v kostole Božského Srdca

bude 24.12. sv. omša o 7:00 a o 24:00

25.12. a 26.12. ako v nedeľu o 7:00 a 9:30.

Na Silvestra bude sv. omša s ďakovnou pobožnosťou o 16:30.

 

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 3.  

 

Prajeme všetkým požehnaný záver Adventu!