Liturgický kalendár:

 

13.5. v pondelok Spomienka na Máriu Dominiku Mazzarellovú, spoluzakladateľku Dcér Panny Márie Pomocnice,
14.5. v utorok Sviatok sv. Mateja, apoštola
19.5. 2019 5.Veľkonočná nedeľa

 Zbierka na seminár. Túto zbierku v saleziánskych domoch a farnostiach vrámci dohody s biskupským úradom posielame na formáciu saleziánov. Dnes sme Božím slovom povzbudzovaní k modlitbe „aby Pán poslal robotníkov na svoju žatvu“ i k pomoci. Na Slovensku sme minulý rok zo všetkých komunít vyzbierali sumu vo výške 12 052€. Pričom náklady na formáciu v roku 2018 boli vo výške 226 000€. Z toho náklady na postnoviciát v Žiline sú 60 440€. Zdroje našich komunít nie sú dostatočne silné, aby sme bez Vašej podpory vládali. Pomoc zo strany hlavného predstaveného našej kongregácie je tiež obmedzená. Vopred ďakujeme za Vašu pomoc.

Pomoc ľuďom bez vlastného domova. Na tento účel bude budúcu nedeľu 19.5. po sv. omšiach o 8:00, 9:30 a 11:00 predaj tvorivých aktivít  v štýle Montessori.

 Beh Dominika Sávia bude 12.5.2019. Registrácia začína o 14:45, súťaží sa v kategóriách: deti do 7 rokov, deti 8 – 11 rokov, deti 12 – 15 rokov, súťažiaci nad 16 rokov. Je pripravený sprievodný program pre deti a občerstvenie. Registračný poplatok pre dospelých je 2 €. Viac informácií na plagátoch a facebooku. Iba v prípade veľmi nepriaznivého počasia sa toto podujatie preloží o týždeň neskôr. Teda, trochu dažďa nech nás neodradí :-) .

Úmysly sv. omší na jún a júl budeme zapisovať v sobotu 18.5. po rannej sv. omši.

Hokejbalový celoslovenský turnaj do 19 rokov. Budúci víkend organizujeme celoslovenský hokejbalový turnaj do 19 rokov, prosíme o modlitbu, spoločne s chlapcami sa stretneme    nedeľu na sv. omši o 8:00 a pozývame vás na finále o 12:00.

Oslava Panny Márie Pomocnice bude v sobotu 25.5.. Začneme v našom farskom kostole o 5min. 15:00, potom budeme pokračovať v oratku. Srdečne pozývame deti, rodiny, dospelých i seniorov.

Letný dievčenský tábor. Dievčatá od 11 do 14 rokov pozývame v lete na saleziánsky pobytový tábor  v Poluvsí 15. až 19. júla , prihlásiť sa dá v oratku alebo cez internet na stránke domkazilina.sk v sekcii leto.

Medzinárodný deň matiek. Našim mamám prajeme všetko najlepšie, nech ich Pán požehnáva a nech žijú v blízkom priateľstve s Máriou našou nebeskou mamou.

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 4.  

V Bánovej bude budúcu nedeľu (19.5.) zbierka na opravu strechy a fasády kostola v Bánovej