Liturgický kalendár:

 

Pondelok 11.2.2019 Je ľubovoľ. spomienka Panny Márie Lurdskej
Štvrtok 14.2. Je sviatok Cyrila a Metoda, hlavných patrónov Žilinskej diecézy
17.2. nedeľa 6. nedeľa v cezroč. období

 

Zbierka na saleziánske dielo v Žiline vyniesla vo farskom kostole 2127,-eur a v Bánovej 392,-eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh zaplať.

 

V túto nedeľu (10.2.) je stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich. Začíname po sv. omši o 9:30.

 

Festival saleziánskej kultúry

Vrcholí v dnešní deň. Sv. omše o 9:30 a 11:00 sprevádza zbor Vinimini z Bardejova.

Poobede bude ešte divadlo v dome kultúry s názvom Ach tí rodičia a po predstavení divadla bude ešte Don Bosco Šou o 17:30 (na toto podujatie bude vstup zdarma).

 

Oznam o karnevale od rodiniek

Aj tento rok sa bude v našej farnosti konať detský karneval, a to v nedeľu 24.2.2018,                        so začiatkom o 15:00 v oratku. Určený je pre rodiny s malými i veľkými deťmi, ktoré sa počas neho stretnú s viacerými zvieratkami, s ktorými sa zahrajú, zatancujú a snáď aj niečo nové naučia. V maskách sú vítaní aj rodičia, ktorí môžu na spoločný stôl prispieť koláčikom, či malou chutnou dobrotkou. Vstupné pre celú rodinu je 2,-€. Príďte stráviť pekné popoludnie s Vašou rodinou a pozvite aj svojich priateľov.

 

Diecézna rekolekcia

Bude 14.2. vo farskom kostole na Vlčincoch. Srdečne ste pozvaní na sv. omšu, ktorú budeme sláviť o 10:00.

 

Duchovná obnova

Duchovná obnova pre rodiny bude v nedeľu 17. 2. 2019 o 9:00 hod v saleziánskom oratóriu. Tému BOH ako zdroj pre človeka. Človek ako nástroj pre BOHA. z cyklu Emócie, potreby a cesta k uzdravujúcej slobode vedie don Pavol Dzivý. Podrobnejšie informácie, mail na prihlásenie, sú na plagáte na nástenke.

 

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 1

 

Ďalšie oznamy:

Sympózium o pátrovi Vendelínovi Javorkovi 12.2.2019,

Žilinská diecéza a Spoločnosť Ježišova na Slovensku pozýva na sympózium o pátrovi Vendelínovi Javorkovi SJ, ktoré sa uskutoční v utorok 12. februára v Diecéznom centre v Žiline. Začína sa o 9.00 a prídu odborníci, aby priblížili ďalšie podrobnosti zo života tohto muža viery a obety. Vendelín Javorka SJ zomrel v roku 1966 a je pochovaný v Žiline.

 

Prednáška o Creightonskom modeli (metóda prirodzeného plánovania rodičovstva). 

Prednáška sa bude konať 12. februára (utorok) na UPeCe Žilina (Paľova Búda) o 17.00 hod.. Vo výveske nájdete podrobnosti.