Liturgický kalendár:

14.4. 2019 Kvetná nedeľa

V dnešnú nedeľu sa koná zbierka na pomoc utečencom a prenasledovaným kresťanom. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.

Budúcu nedeľu v Bánovej bude zbierka na opravu kostola (strechy a fasády).

Pomoc ľuďom bez vlastného domova Tiež v dnešnú nedeľu 7.4. po sv. omšiach o 8:00, 9:30 a 11:00 bude predaj tvorivých aktivít  v štýle Montessori  pre predškolský vek, eko-vrecká a  drobné veci s veľkonočnou tematikou. Výťažok z predaja ide na podporu ľudí bez vlastného domova.

Krížová cesta Dnešnú – nedeľnú krížovú cestu o 15:00 budeme obetovať za prenasledovaných kresťanov. Aj takto môžeme pomôcť tým, ktorí si sami pomôcť nemôžu.

Informačník o spovedaní pred Veľkou Nocou a obradoch Veľkého týždňa a Veľkej Noci si môžete zobrať zo stolíkov pri východe z kostola. Pripomíname úpravu spovedania u saleziánov a v Bánovej. V Bánovej budeme spovedať budúcu sobotu 13.4. od 16:00 do 18:30 a vo farskom kostole u saleziánov v pondelok 15.4. od 15:00 do 17:30.

Spoločné stretnutie birmovancov bude v piatok 12.4. na sv. omši o 17:30.

Kvetný víkend. Otec biskup pozýva mladých na víkendové stretnutie mládeže Žilinskej diecézy – „Kvetný víkend“, ktoré sa uskutoční v Žiline u Saleziánov v
dňoch 13. – 14. apríla 2019. Témou víkendu bude Máriina odpoveď na anjelovo zvestovanie: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38) Program víkendu, registrácia a podrobnejšie informácie sú uvedené na facebooku. Otec biskup bude mať sv. omšu v nedeľu o 12:30. (https://www.facebook.com/events/403551957000991/

Požehnanie ratolestíPri sv. omšiach na kvetnú nedeľu budeme požehnávať ratolesti (bahniatka). Odporúčame si priniesť aj vlastné, aby ste si ich mohli zobrať do svojich príbytkov.

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 8.