Liturgický kalendár:

20.5. pondelok Ľubovoľ. spomienka na sv. Bernardína Sienského, kňaza
21.5. utorok Sviatok – výročie posviacky kostola Božského Srdca v Bánovej
22.5. streda Ľubovoľ. spomienka na sv. Ritu z Cascie, rehoľníčku
24.5. v piatok Slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov
26.5. 2019 6.Veľkonočná nedeľa

 

Zbierka na seminár: u saleziánov sa vyzbieralo 938,-eur a v Bánovej 449,-eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň.

Pomoc ľuďom bez vlastného domova. Na tento účel sa použijú prostriedky z predaja Montessori pomôcok vhodných pre prípravu predškolákov a školákov. Pozrieť i zakúpiť si ich môžete v túto nedeľu po sv. omšiach o 8:00, 9:30 a 11:00.

Oslava Panny Márie Pomocnice bude v sobotu 25.5.. Začneme v našom farskom kostole o 5min. 15:00, potom budeme pokračovať v oratku. Srdečne pozývame deti, rodiny, dospelých i seniorov.

Stretnutie pri poézii – Progres Duše. Záujemcov o poéziu pozývame na besedu s pani Janou Kuricovou-Tomaľovou. Prierez jej literárnej tvorby odhalí progres jej duše nielen v písaní, ale aj v živote pri prekonávaní prekážok. Stretnutie bude v oratku 25.5. o 13:30.

Duchovná obnova pre rodiny bude v nedeľu na 26. 5. 2019 o 9:00 hod v saleziánskom oratóriu. Tému Manželská láska a jej rôzne aspekty II. časť vedie don Pavol Dzivý. Podrobnejšie informácie, mail na prihlásenie, sú na plagáte na nástenke.

Letné podujatia a tábory pre deti i rodiny organizované v našom saleziánskom stredisku nájdete na stránke http://domkazilina.sk/ alebo si ch môžete pozrieť vo výveske.

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 5.  

Vo výveske nájdete ponuku diecéznej charity na pracovné miesto charitatívno-sociálneho pracovníka. http://www.charitaza.sk/ponuka-prace/

Cestovateľská prezentácia. Inštitút Communio pozýva na cestovateľskú prezentáciu Nedotknutá príroda Patagónie. Rozprávať príde cestovateľka Veronika Olešnaníková. V utorok 21. mája o 17.00 h v Diecéznom centre v Žiline.

 Pre Bánovú:

V dnešnú nedeľu (19.5.) je zbierka na opravu strechy a fasády kostola v Bánovej.

Kostol Božského Srdca Ježišovho v Bánovej má v utorok 21.5. 80 rokov. Základný kameň posvätil Andrej Hlinka v roku 1935 a vysviacku kostola 21. 5. 1939 vykonal jeho excelencia vdp. nitriansky sídelný biskup Dr. Karol Kmeťko. Túto Slávnosť by sme chceli spojiť s oslavou titulu kostola, ktorá bude na Slávnosť Božského Srdca Ježišovho v piatok 28. júna, dúfajme, že už po rekonštrukcii strechy i fasády kostola. Týmto chceme vyjadriť vďaku všetkým, ktorí prispievate modlitbou i hmotnou podporou na túto opravu a zveľadenie.

Sv. omša v pondelok bude o 14:00 – bude pohrebná.