Liturgický kalendár:

22.2. piatok Je sviatok Katedry sv. Petra, apoštola
23.2. sobota Je spomienka na sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka
24.2. nedeľa 7. nedeľa v cezroč. období

 Noví akolyti.Otec biskup ustanovil do služby v našej diecéze 63 akolytov, prvý krát laikov – mužov, ktorí sa majú starať o službu pri oltári, sú trvalými mimoriadnymi vysluhovateľmi svätého prijímania a v mimoriadnych situáciách môžu vystaviť Eucharistiu k posvätnej úcte. V našej farnosti máme troch. Sú to: páni Michal Čelko, Jozef Gazdík  a Miroslav Kaleta. Nech ich pán v službe sprevádza, aby boli vernými služobníkmi Pána Ježiša pre pomoc kňazom.

(Podrobnejšie vysvetlenie: Akolyta je ustanovený pomáhať diakonovi a slúžiť kňazovi. Jeho úlohou je starať sa o službu pri oltári, pomáhať diakonovi aj kňazovi pri liturgických úkonoch, najmä pri svätej omši; okrem toho – ako mimoriadny vysluhovateľ – môže dávať v mimoriadnych prípadoch sväté prijímanie (veľký počet veriacich, vysoký vek alebo choroba kňaza). V mimoriadnych okolnostiach možno akolytovi nariadiť, aby vystavil na verejnú úctu veriacim Najsvätejšiu sviatosť a potom ju znova uložil, no nesmie ňou udeliť ľudu požehnanie.

Ustanovenie lektora a akolytu nie je prijatie posvätného rádu. No výstižne ukazuje vzájomný vzťah medzi všeobecným kňazstvom veriacich a kňazstvom hierarchickým. Všeobecné kňazstvo veriacich a kňazstvo z povolania, čiže hierarchické, i keď sa od seba líšia podstatne, a nie iba stupňom, predsa navzájom súvisia, lebo jedno i druhé má osobitným spôsobom účasť na jedinom kňazstve Kristovom. (porovnaj pápež Pavol VI. Apoštolský list Ministeriam quaedam 1972). )

Karneval pre rodiny s menším i väčšími deťmi

bude budúcu nedeľu 24.2.2018, začíname v oratóriu o 15:00. Počas neho sa stretnú s viacerými zvieratkami, s ktorými sa zahrajú, zatancujú a snáď aj niečo nové naučia. V maskách sú vítaní aj rodičia, ktorí môžu na spoločný stôl prispieť koláčikom, či malou chutnou dobrotkou. Vstupné pre celú rodinu je 2,-€. Príďte stráviť pekné popoludnie s Vašou rodinou a pozvite aj svojich priateľov.

Biely plášť Artemida  Zatti-ho

V sobotu 23. februára Vás pozývame na tradičné športové podujatie Biela stopa Artemida Zattiho.  Jedná sa o lyžiarsky prechod Javorníkov na trase Melocík – Kasárne –  Melocík. Stretneme sa na sv. omši o 7:00, po nej sa autami premiestnime na Melocík.

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 2

Ďalšie oznamy:

 Prednáška o zmierení a odpustení v rodine. Vo štvrtok 28.2.2019 o 17:00 sa v priestoroch Biskupského úradu v Žiline uskutoční prednáška otca Romana Seka na tému Dar odpustenia a zmierenia v rodine. Prednáška je z cyklu prednášok pre rozVEDENÝCH K BOHU, ale srdečne pozvaní sú všetci – kňazi, laici, rodinní príslušníci…