27.5. pondelok Ľubovoľ. spomienka  Sv. Augustína z Canterbury, biskupa
29.5. streda Ľubovoľ. spomienka  Sv. Pavla VI., pápeža
30.5. štvrtok Slávnosť Nanebovstúpenia Pána
1.6. sobota Prvá sobota v mesiaci
2.6. 2019 7.Veľkonočná nedeľa

 

Vo štvrtok 30.mája bude Slávnosť Nanebovstúpenia Pána – je to prikázaný sviatok. Sv. omše u saleziánov budú ráno o 6:30 a večer o 17:30 a 20:00V Bánovej o 7:00, 13:30 a večer o 17:30.

 Slávnosť prvého svätého prijímania bude vo farskom kostole u saleziánov 1.6. o 10:00 a v Bánovej 2.6. o 10:00. V tomto týždni vrcholí príprava našich prvoprijímajúcich, aby mohli začať čerpať silu do života z plnej účasti na Eucharistii. Pripojme sa do prípravy aj my ostatní svojimi modlitbami a obetami za deti a aj ich rodiny.

Letné podujatia a tábory pre deti i rodiny organizované v našom saleziánskom stredisku nájdete na stránke http://domkazilina.sk/ alebo si ich môžete pozrieť vo výveske.

Budúci týždeň upratujú rodičia prvoprijímajúcich v piatok po svätej omši. 

Vo výveske nájdete ponuku diecéznej charity na pracovné miesto charitatívno-sociálneho pracovníka.

 Seminár Otcovo srdce. Univerzitné pastoračné centrum v Žiline vás pozýva na seminár Otcovo srdce s Robertom a Vicki de Hoxar, ktorý bude v priestoroch UPeCe (Paľova búda) v dňoch 19. – 24. júna 2019. Bližšie informácie na plagáte vo výveske alebo na stránke UPeCe (upc.uniza.sk)