Liturgický kalendár:

 

Streda 6.3. Je popolcová streda, začína pôstne obdobie
10.3. 2019 1.     Pôstna nedeľa

 

Stretnutie prvoprijímajúcich a rodičov

– je v dnešnú nedeľu (3.3.) Nezabudnite si doniesť kartičky – úlohu z minulého stretka.

 Fašiangová zábava na oratku. (utorok pred popolcovou stredou)

Srdečne Vás pozívame na fašiangovú zábavu pre mladých od 15. rokov s témou: „Fantázii sa medze nekladú“, ktorá sa bude konať 5.3.2019. Začiatok bude na mládežníckej svätej omši o 18:45 v kostole sv. Jána Bosca u saleziánov. Po sv. omši sa presunieme do oratória, kde bude prebiehať zábava. Kto príde v maske dostane sladkú odmenu. Vstupné je dobrovoľné.

 Popolcová streda 6.3. (V Bánovej bude sv. omša o 13:30 a 17:30 vo farskom kostole u saleziánov ako vo všedný deň)

Pri svätých omšiach sa bude konať značenie popolom.

V tento deň je prísny pôst – to znamená, že pokánie koná celá putujúca Cirkev. Vyjadruje sa prísnym pôstom a zdržiavaním sa od mäsitých pokrmov. Začína intenzívny čas na očistu srdca od nezriadeností, pre hlbšiu modlitbu a na konanie skutkov dobročinnej lásky pre blížnych najmä tých núdznych.

Prísny pôst znamená: nejesť mäsité pokrmy a len raz do dňa sa najesť dosýta (je tu ešte možnosť dvakrát prijať trochu pokrmu do dňa) Je to usmernenie podľa apoštolskej konštitúcie pápeža Pavla VI. (Paenitemini). Pôstom od mäsa sú viazaní tí, čo dovŕšili 14 rokov života a prísny pôst (1x do dňa sa najesť dosýta) od 18- 65 roku života. Pôst od mäsa nemožno v tento deň nahradiť iným skutkom pokánia.

Krížové cesty

V rámci pôstneho obdobia vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty;

v utorky ich animujú mladí po mládežke,

v piatky deti a stretká zo základných škôl o 16:50 (pred sv. omšou),

v nedele o 15:00 pozývame do animácie krížových ciest našich farníkov, rodiny a spoločenstvá. Vedúcich spoločenstiev, alebo rodičov prosíme, aby si prišli vybrať a zapísať vhodný termín do sakristie kostola. 

Zbierka na charitu bude v 1. pôstnu nedeľu (10.3.).

Zbierka „Tehlička pre misie“

Tento rok je Tehličkou pre Keralu v Indii, kde povodne mnohým zobrali dom a živobytie. Je to ponuka  ako saleziánskym spôsobom prežiť pôstne obdobie. Aktívne, duchovne, v štedrosti a solidarite s chudobnými a trpiacimi. Vyzbierané prostriedky pomôžu obyvateľom Keraly v núdzi, aby mohli začať znova bývať, chodiť do školy, pracovať. Môžete sa zapojiť tu v kostole pri sakristii, doma cez obálky alebo cez web www.tehlicka.sk. Tam nájdete aj všetky podrobnosti a novinky.

Pozývame Vás na „jarné“ upratovanie oratka a kostola,

ktoré bude v sobotu 9.3. Začíname o 9:00 a končiť budeme obedom. Aby sme mohli pripraviť pomôcky a aj obed, prosíme aby ste sa prihlásili do piatku v sakristii kostola, alebo na oratku.

 Budúci týždeň upratuje skupinka č. 4

Ďalšie oznamy:

Spoločná reflexia pre podporu života vo farnostiach v našej žilinskej diecéze

Pri východe z kostola si zoberte dotazník našej diecézy. V ňom sa dozviete aj jeho význam. Má slúžiť na reflexiu farníkov na život spoločenstva a vzťahov vo farnostiach a potom na tvorbe spôsobov, ktoré by tomu mohli napomôcť. Cez tento dotazník sa dajú získať aj zaujímavé veci :-).

Môžete hneď začať, nech sa páči: https://www.dcza.sk/sk/dokumenty/cesta-obnovy-zivota-a-vztahov

Benefičný koncert v Sirotári

Kapucíni vás srdečne pozývajú do Sirotára na benefičný koncert v nedeľu 3.3.2019 o 18:00.  Spieva Eleonóra Kovalíková a hudobne ju sprevádza Tomáš Hodál.

Divadlo o sv. Františkovi

Bratia kapucíni z Bratislavy pripravili divadelné predstavenie o sv. Františkovi „Ó, slobodná duša muža, ktorému stačí len Kristus.“ Srdečne vás pozývame na predstavenia do Katolíckeho domu (Školské sestry) 15. a 16.3.2019 vždy o 18:00. Vstupenky s cenou 5 € sú na vrátnici kláštora Školských sestier a v sakristii Sirotára (kapucíni).

Víkendové stretnutie vo Vysokej nad Uhom pre mladých zo Žiliny

Pozvanie pre mládež do Vysokej nad Uhom k bl. Anke Kolesárovej. Kto sa chce niečo viac dozvedieť o vzťahu medzi chlapcom a dievčaťom, nech neváha a pridá sa na víkendové stretnutie s duch. otcom Pavlom Hudákom. Konkrétne informácie a kontakt sú na plagáte vo výveske. Nahlásiť sa treba do 10. marca.

Oznamy nájdete aj vo výveske a na našej webovej stránke: zilina.sdb.sk