Liturgický kalendár:

saleziáni Bánová
4.04. pondelok   6:30  17:30 17:30
5.04. utorok   6:30  17:30 17:30
6.04. streda 6:30  17:30 17:30
7.04. štvrtok   6:30  17:30 17:30
8.04. piatok 6:30  17:30 17:30
9.04. sobota 7:00  17:30 18:30
10.04. nedeľa Kvetná nedeľa 6:30 8:00 9:30 11:00  20:00    8:00 

 

Druhá časť pôstneho obdobia

začína dnešnou nedeľou. Pripomínajú nám to aj zahalené kríže. V liturgických čítaniach do popredia sa dostáva téma Kristovho utrpenia.

Veľkonočné spovedanie

  • Spoločné predveľkonočné spovedanie vo farnosti bude v sobotu (9.4.) u saleziánov od 15:00 do 17:00; v Bánovej od 16:00 do 18:00.
  • Spovedanie v iných farnostiach: piatok (8.4.) mesto; nedeľa (10.4.) Solinky; pondelok (11.4.) Hájik; utorok (12.4.) Vlčince. Presné časy nájdete TU.
  • Chorých nahláste do stredy v sákristii.

Pomoc Ukrajine

  • Zbierka potravín, ktorá bola minulý týždeň: Nazbierali sme 223 kg pohánky, 524 l oleja, 2138 sáčkových polievok.
  • na dnešnú nedeľu (3.4.) biskupi Slovenska vyhlásili zbierku na pomoc obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine.
  • ďalšie možnosti, ako môžete podporiť, nájdete na stránke saleziani.sk

Za všetku Vašu štedrosť nech Vás Pán bohato odmení.

Zápis do 1. ročníka Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa

bude v dvoch termínoch: 7.4. – 8.4.  a 28.4. – 29.4. (škola je vedľa Auparku).

Podpora mladých cez 2 % pre Saleziánske oratórium ( cez Domku)

Tlačivá sú pri vrátnici. Ak niekto u nás pomáhal ako dobrovoľník, môže darovať 3%, pomôže vám v tom Janka Šutková alebo don Pillár, kontaktujte ich cez mail zilina@domka.sk

Stretnutie birmovancov

bude  vo štvrtok  (7.4.) na sv. omši o 17:30.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina – 0403

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 1.