Liturgický kalendár:

  saleziáni Bánová
11.04. pondelok Svätý týždeň – pondelok 6:30  17:30 17:30
22.04. utorok Svätý týždeň – utorok 6:30  17:30 17:30
13.04. streda Svätý týždeň – streda 6:30  17:30 17:30
14.04. štvrtok Štvrtok Pánovej večere 17:30 17:30
15.04. piatok Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) 15:00 15:00
16.04. sobota Svätá (Biela) sobota 20:00 20:00
17.04. nedeľa Veľkonočná nedeľa 6:30 8:00 9:30 11:00  20:00    8:00 
18.04. pondelok Veľkonočný pondelok 6:30 8:00 9:30    8:00 

 

Veľkonočné Trojdnie

začína obradmi Štvrtku Pánovej večere (Zelený štvrtok). Pri večernej sv. omši o 17:30 si pripomíname Pánovu poslednú večeru, pri ktorej ustanovil sviatosť kňazstva a sv. omšu (ráno sv. omša nebude). Po svätej omši bude možnosť krátkeho bdenia s Ježišom „v Getsemanskej záhrade“ do 21:00.

Na Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) prežívame s trpiacim Pánom Ježišom Jeho súdny proces a  ukrižovanie. V tento deň je prísny pôst. Obrady Veľkého piatku budú o 15:00. Pánu Ježišovi uloženému v hrobe sa môžeme pokloniť do 21:00 a v sobotu od 8:30 do 19:30.  Zbierkou z Božieho hrobu sa podporujú kresťania vo Svätej zemi.

piatok a sobotu ráno o 8:00 Vás pozývame na spoločnú modlitbu Posvätného čítania a Ranných chvál.

Vigília vzkriesenia budeme sláviť na Bielu Sobotu o 20:00. Po obradoch bude požehnanie veľkonočných jedál.

Veľkonočná nedeľa – sv. omše sú ako v nedeľu

Veľkonočný pondelok sv. omše u saleziánov o 6:30, 8:00 a 9:30; v Bánovej o 8:00

Ekumenická krížová cesta

bude dnes (po dvoch rokoch). Spoločne sa vydajú putovať po stopách Krista zástupca Rímskokatolíckej a Gréckokatolíckej cirkvi a spolu s nimi aj zástupca Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Všetci ste srdečne pozvaní na 14.00 do parku Budatínskeho hradu.

Veľkonočné spovedanie

  • nedeľa: Solinky 14:00-16:30;
  • pondelok: Hájik 10-11:30 a 16:18:30;
  • utorok Vlčince 9:00-11:30 a 16:00-18:30.

Celoslovenská Zbierka na pomoc Ukrajine

Minulú nedeľu sa nazbierala suma 1.890,- €  (farský kostol 1.370,- € a Bánová 520,- €. Nech Pán bohato odmení Vašu štedrosť.

Detský zbor

Pozývame všetky deti od prvého ročníka základnej školy na detský zbor, ktorý svojim spevom sprevádza nedeľné detské sväté omše. Skúšky zboru bývajú v piatky od 16:00 do 17:00 na oratóriu vo veľkej klavírnej miestnosti. Najbližšia skúška bude v piatok 22.04.2022.

Ohlášky

Kánonické manželstvo chcú uzavrieť Marek Števuliak pochádzajúci z farnosti Hladovka a Kamila Gáliková, pochádzajúca z našej farnosti;

taktiež Peter Konštiak pochádzajúci z  farnosti Zástranie – Budatín a Renáta Sedliačková, pochádzajúca z našej farnosti.

Duchovná obnova pre slobodných 25 + (mužov a ženy)

Ak túžite po čase strávenom s Bohom, chcete spoznať nových ľudí, dozvedieť sa niečo viac o sebe a o kráčaní s Bohom, pozývame vás na jednodňovú duchovnú obnovu v kláštore Školských sestier sv. Františka (Katolícky dom,  J. M. Hurbana 44) v sobotu 23. apríla v čase 8:30 – 17:00. Program zahŕňa: modlitbu,  zdieľanie, prednášky, ticho, rozhovory, sv. omšu…  Viac info nájdete TU. Prihlásiť sa môžete do 18. apríla na: obnova25plus@gmail.com alebo cez web: skolskesestry.sk vyplnením prihlasovacieho formulára

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina – 0410

Budúci týždeň  v stredu  upratuje skupinka č. 2.