Liturgický kalendár:

saleziáni Bánová
25.04. pondelok sv. Marek, evanjelista – sviatok 6:30  17:30 17:30
26.04. utorok 6:30  17:30 17:30
27.04. streda 6:30  17:30 17:30
28.04. štvrtok   6:30  17:30 17:30
29.04. piatok sv. Katarína Sienská, patrónka Európy – sviatok 6:30  17:30 17:30
30.04. sobota   7:00  17:30 18:30
1.05. nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00    8:00 

 

Pandemické opatrenia

sú pre kostoly od 19. apríla zrušené. Prosím, nech tí, ktorí chcú prijímať Eucharistiu do úst, nech najskôr umožnia tým, ktorí prijímajú do ruky.

Poďakovanie za zbierky

Veľkonočnou zbierkou ste podporili činnosť saleziánov v Žiline sumou 2.325,- € (farský kostol: 1.595 €; filiálka v Bánovej: 730 €). A zbierkou v Božom hrobe sme podporili veriacich vo Svätej zemi sumou 1.900,- € (farský kostol: 1.181 €; filiálka v Bánovej: 719 €). Nech Vám Pán bohato odmení Vašu štedrosť.

Hlasovanie o pastoračných projektoch

v rámci 2. kola súťaže projektov zameraných na obnovu života a vzťahov vo farnostiach a v diecéze. Do hlasovania postúpilo 9 celodiecéznych a 57 farských projektov. Hlasovanie prebieha od 24. 4. do 8. 5. 2022. Žilinská diecéza i takýmto spôsobom chce napĺňať synodálnu výzvu k spoločnému kráčaniu a hľadaniu nových foriem rozvoja života Cirkvi. Viac o súťaži, hlasovaní a možnosti stať sa podporovateľom nájdete na webovej stránke cestaobnovy.sk.

Na prednášku dona Milana Fulu na tému Radosť lásky 1. dňa

pozývame manželov a budúcich manželov vo štvrtok 28.4. o 18.15 do auly D u Saleziánov.

Poďakovanie od biskupov Slovenska

Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

Pozvánka na dnes (nedeľu Božieho milosrdenstva) do Skalného sanktuária na Butkove

  • 00 h svätá omša, slúži Norbert Pšenčík, OFMCap, provinciál kapucínov
  • 00 h Hodina milosrdenstva a Bohoslužba slova s požehnaním zóny pokánia a milosrdenstva. Hlavným celebrantom je otec biskup Tomáš.

Kurz formácie akolytov

Diecézna liturgická komisia otvára nový kurz formácie akolytov, ktorý bude prebiehať v Diecéznom centre od mája 2022 do februára 2023 raz mesačne. Prvé stretnutie bude už
21. mája. Podmienkou je vek aspoň 30 rokov, minimálne 3 roky aktívnej služby pri rozdávaní sv. prijímania. Kto má záujem, nech sa čím prv hlási u pána farára.

Podpora činnosti DOMKY

Saleziáni a DOMKA Žilina ďakujú všetkým, ktorí nám poukázali svoje 2 alebo 3%. Kto by nás chcel ešte podporiť, môže tak spraviť najneskôr do 30. apríla. Vyplnené tlačivá treba zaniesť na daňový úrad, alebo k nám na vrátnicu. Tlačivá nájdete na stránke domkazilina.sk, na vrátnici alebo na oratku.

Stretnutie s prvoprijímajúcimi a ich rodičmi

bude dnes (24.4.) na sv. omši o 15:30. Pri sv. omši budú pokrstené dve deti.

Korunku sa pomodlíme o 15:00.

Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa Žilina

pozýva na zápis do 1.ročníka v  termíne  28.4.2022-29.4.2022. Škola sa nachádza v meste vedľa auparku.

Ohlášky

Kánonické manželstvo chcú uzavrieť Marek Števuliak pochádzajúci z farnosti Hladovka a Kamila Gáliková, pochádzajúca z našej farnosti.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina – 0424

Budúci týždeň  upratuje skupinka č. 4.