Liturgický kalendár:

  saleziáni Bánová
16.05. pondelok sv. Ján Nepomucký, kňaz, mučeník – spomienka 6:30  17:30 17:30
17.05. utorok   6:30  17:30 17:30
18.05. streda   6:30  17:30 17:30
19.05. štvrtok   6:30  17:30 17:30
20.05. piatok   6:30  17:30 17:30
21.05. sobota   7:00  17:30 18:30
22.05. nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00    8:00 

 

Oslava Panny Márie Pomocnice

  • Deviatnik začíname dnešnú nedeľu. (Požehnanie Panny Márie Pomocnice)
  • Vo farnosti oslávime sviatok v sobotu 21.5. Poobede o 14.00 h bude v aule D duchovná obnova pre všetkých manželov a Saleziánov spolupracovníkov. omša bude na ihrisku o 15:00, potom budeme pokračovať v budovaní rodiny. Srdečne pozývame deti, rodiny, dospelých i seniorov.

Zbierka na seminár

V nedeľu ste formáciu mladých saleziánov v zbierke podporili sumou: 1881 (saleziáni: 1.365,- €; Bánová 516,-€). Nech Vám Pán bohato odmení Vašu štedrosť.

Zápis úmyslov

na mesiace jún a júl budeme zapisovať na fare v sobotu 21. mája po rannej sv. omši.

Jarná púť k ucteniu sv. Jána Pavla II.

v Skalnom sanktuáriu na hore Butkov bude v sobotu 21. mája 2022. Viac na nástenke.

Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU 

sa uskutoční 24. – 26. júna 2022 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova v sekcii Kalendár podujatí. Na obnovu je možné prísť s deťmi.

Prosba pre rodičov s deťmi, ktorí využívajú detské ihrisko a náš areál

Dôslednejšie sledujte svoje deti, aby nedochádzalo k poškodzovaniu kvetinovej výzdoby, rozhadzovaniu hračiek, konárov a palíc, nekontrolovaný nebezpečný pohyb detí po parkovacích miestach, nastavané skrýše z dlažby za školou. Je to nevýchovné a aj nebezpečné pre samotné deti. Vopred vám ďakujeme za snahu o nápravu týchto vecí

12. ročník Medzinárodného festivalu zborového umenia Žilina Voce Magna 2022

sa uskutoční v dňoch od 17. do 21. mája 2022. Počas festivalových koncertov sa predstaví množstvo popredných domácich i zahraničných zborových telies. Program je obohatený aj o spoločné spevy zúčastnených zborov a premiéru novej skladby skomponovanej pre túto príležitosť. Podrobnejší program jednotlivých koncertov nájdete na plagátoch alebo na stránke www.vocemagna.sk.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina – 0515

Budúci týždeň  upratuje skupinka č. 7.