Liturgický kalendár:

  saleziáni Bánová
23.05. pondelok   6:30  17:30 17:30
24.05. utorok Panna Mária Pomocnica kresťanov – slávnosť 6:30  17:30 17:30
25.05. streda   6:30  17:30 17:30
26.05. štvrtok Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok 6:30  17:30 20:00 7:00 17:30
27.05. piatok   6:30  17:30 17:30
28.05. sobota   7:00  17:30 18:30
29.05. nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00    8:00 

 

Prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána

povinnosť účasti na sv. omši môžete splniť v stredu predvečer sviatku o 17:30, vo štvrtok aj na osobitných sv. omšiach o 20:00 u Saleziánov a v Bánovej aj ráno o 7:00.

Zbierka na katolícke médiá

Budúcu nedeľu budete mať možnosť podporiť katolícke médiá, u nás  podporíte Vydavateľstvo dona Bosca. Nech Vám Pán bohato odmení Vašu štedrosť.

Duchovná príprava na X. svetové stretnutie rodín (22. – 26. jún 2022)

začne budúcu nedeľu 29.5. o 16.00 hod. Na programe je možné zúčastniť sa ONLINE na www.ssr2022.sk.  V hodinovom programe bude predstavenie témy, logo, hymna, ikona, program, – krátke video pripravené Rímskou diecézou – svedectvo manželov. Program sa zakončí spoločnou modlitbou za X. Svetové stretnutie rodín. ON LINE program môžete sledovať aj vašom kostole budúcu nedeľu o 16:00.

Štvorročné štúdium hry na organe

ponúka Základná umelecká škola Ladislava Árvaya v Žiline určené pre absolventov prvého cyklu klavíra ZUŠ a pre dospelých záujemcov a chrámových organistov. Viac informácií na www.zuszilina.sk, alebo na mailovej adrese sakralnahudba@gmail.com

Letné podujatia nášho strediska 

na ne sa dá prihlásiť iba elektronicky cez domkazilina.sk. (tábor aj pre rodiny, ktoré chcú prežiť pár dní v priateľskej atmosfére, utužiť si svoje vzťahy a prežiť malé dobrodružstvo).

Ponuka pre slobodných 25 + mužov a ženy

ak túžite po čase strávenom s Bohom, spoznať nových ľudí, vypočuť svedectvo manželov Lukáša a Veroniky Košťálovcov, pozývame vás na jednodňovú duchovnú obnovu v sobotu 11. júna v čase 8:30 – 17:30 v kláštore Školských sestier sv. Františka v Žiline. Program zahŕňa: modlitbu, zdieľanie, svedectvo, prednášky, ticho, rozhovory, sv. omšu… Prihlásiť sa môžete do 5. 6. 2022 cez web  https://skolskesestry.sk/  vyplnením prihlasovacieho formulára. Viac informácií nájdete TU.

Duchovná príprava mladých, ktorí pristúpia k sviatosti birmovania

Začne v piatok sv. omšou o 17:30 a bude pokračovať v sobotu. Viesť ju bude spoločenstvo Nové svitanie. Sprevádzajme našich birmovancov modlitbou.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina – 0522

Budúci týždeň  upratuje skupinka č. 8.