Liturgický kalendár:

saleziáni Bánová
4.7. pondelok 6:30  17:30 18:30
5.7. utorok sv. Cyril a Metod – slovanskí vierozvestci – slávnosť 6:30  17:30 18:30
6.7. streda sv. Mária Goretti – mučenica – ľub. spomienka 6:30  17:30 18:30
7.7. štvrtok bl. Mária Romero – ľub. spomienka SDB  6:30 17:30 18:30
8.7. piatok 6:30  17:30 18:30
9.7. sobota   7:00  20:00 18:30
10.7. nedeľa Pätnásta nedeľa – rok C 6:30 8:00 9:30 20:00    8:00 

Omšový poriadok počas prázdnin

Od začiatku júla (piatok) sme prešli na letný režim sv. omší. V nedeľu nie je sv. omša o 11:00, v sobotu večerná sa posúva na 20:00, v Bánovej v týždni sú sv. omše o 18:30. Keďže viacerí spolubratia budú na prázdninových podujatiach, budú obmedzenia aj pri spovedaní. Farské záležitosti vybavujte po telefonickom (mailovom) dohovore.

Pozývame rodiny, deti, mladých na zatvorenie oratka,

ktoré bude po primičnej svätej omši dona Janka Butkovského. Okrem možnosti stretnúť sa, občerstvenia a hier bude možnosť prihlásiť sa do stretiek a krúžkov na ďalší školský rok 2022/23.

Dvojmesačník katolíckeho Rádia Mária na júl až august 2022

je zadarmo dostupný pri časopisoch. Sú v ňom informácie o daroch Cirkví veriacim počas dovolenkového obdobia i ako ich využiť pre duchovný rast. V auguste budeme vysielať kurz správneho čítania a prednesu liturgických textov (každú nedeľu o 7:00, repríza v piatok o 20:00).

Zbierka Na dobročinné diela Svätého Otca

Halier sv. Petra ste podporili sumou 700 € (500 SDB, 200 Bánová). Nech Pán odmení Vašu štedrosť.

Cyrilometodské dni v Terchovej

pokračujú dochovno-kultúrnym programom do utorka (5.6.). Program je na nástenke.

Diskusia Cirkev a Slovensko 2030

organizuje ju Inštitút Communio v stredu 6. júla o 17.00 v Diecéznom centre. Hosťami bude Martin Kramara, nový generálny vikár našej diecézy a Imro Gazda, redaktor Konzervatívneho denníka Postoj.

Povzbudenie na prázdninové obdobie

Počas ciest na dovolenku nenechávajme Pána doma, nezabúdajme na modlitby a na účasť na sv. omšiach.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina – 0703

Budúci týždeň  upratuje skupinka č. 3.