Liturgický kalendár:

  saleziáni Bánová
11.7. pondelok sv. Benedikt, opát – patrón Európy – sviatok 6:30  17:30 18:30
12.7. utorok   6:30  17:30 18:30
13.7. streda   6:30  17:30 18:30
14.7. štvrtok    6:30 17:30 18:30
15.7. piatok sv. Bonaventúra – biskup, uč. Cirkvi – spomienka 6:30  17:30 18:30
16.7. sobota Panna Mária Karmelská – ľub. spomienka 7:00  20:00 18:30
17.7. nedeľa Šestnásta nedeľa – rok C 6:30 8:00 9:30 20:00    8:00 

 

Úmysly sv. omší na mesiac august – september

budeme zapisovať v sobotu (17.7.) po ranej sv. omši.

Pozvánka na dve púte:

k Panne Márii Karmelskej v Domaniži budúci víkend (15.-17. júla). Počas púte bude možné prijať škapuliar. V sobotu pri večernej svätej omši o 22:00 novokňaz udelí svoje novokňazské požehnanie. Nedeľná svätá omša s otcom biskupom Petrom Beňom o 10:30 bude vysielaná v priamom prenose TV LUX. Bližšie informácie sú na plagáte.

ku kaplnke sv. Anny organizuje Žilinská diecéza a farnosť Lednické Rovne nasledujúci víkend (23.-24. júla) pri príležitosti Dňa starých rodičov a seniorov, ktorý vyhlásil Svätý Otec pred rokom. Viac info je na nástenke.

 

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina – 0710

Budúci týždeň  upratuje skupinka č. 4.