Liturgický kalendár:

saleziáni Bánová
25.7. pondelok sv. Jakub, apoštol – sviatok 6:30  17:30 18:30
26.7. utorok sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie – spomienka 6:30  17:30 18:30
27.7. streda sv. Gorazd a spoločníci – spomienka 6:30  17:30 18:30
28.7. štvrtok    6:30 17:30 18:30
29.7. piatok sv. Marta, Mária, Lazár – spomienka 6:30  17:30 18:30
30.7. sobota bl. Zdenka Schelingová, panna a mučenica – ľub. sp. 7:00  20:00 18:30
31.7. nedeľa Osemnásta nedeľa – rok C 6:30 8:00 9:30 20:00    8:00 

 

Svetový deň starých rodičov a seniorov

sa slávi dnešnú nedeľu (24. 7.). Motto: „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie“ (Ž 92, 15). V tento deň dáva Cirkev možnosť získať plnomocné odpustky:

  • pre veriacich, ktorí sa zúčastnia na svätej omši, ktorej bude vo Vatikánskej bazilike predsedať pápež František. Podobne ich budú môcť získať chorí, ktorí budú slávenie sledovať na diaľku z domu.
  • pre tých, ktorí venujú čas návšteve seniorov v núdzi – chorých, osamelých či hendikepovaných, a to buď osobne, alebo aj virtuálne cez komunikačné prostriedky.
  • rovnaké odpustky získajú seniori, chorí a všetci tí, ktorí „nebudú môcť z vážneho dôvodu opustiť svoje domovy a duchovne sa zapoja do posvätného slávenia Svetového dňa, obetujúc milosrdnému Bohu svoje modlitby, bolesti a utrpenia svojho života, osobitne počas prenosov pápežových slov a rôznych slávení prostredníctvom médií“.

Benefičný koncert Kandráčovcov na hore Butkov

organizujú Pápežské misijné diela a nadácia AGAPA v piatok (29. 7) o 18.00 hodine. Účasťou podporíte misijné diela pápeža Františka v Afrike. Viac info je na nástenke.

Niekoľko podnetov pre deti a mladých od Pápežskej nadácie ACN Slovensko

nájdete v dvoch letákoch (pri časopisoch).

  • Prvý: stručné podnety, prečo je pre nás ako Cirkev starostlivosť o deti a mladých taká dôležitá. Jednoduchou formou sumarizuje, čo o vedení detí k viere hovorí Sväté písmo aj Katechizmus. Leták stiahnete TU.
  • Druhý: ukážka aktivít, ktoré robí nadácia pre deti a mládež v rôznych krajinách. Je to príležitosť zapojiť sa – či už priamo materiálnou pomocou, alebo duchovne – do mystického Tela, pre ktoré sú dôležité všetky jeho údy. Odkaz na internet

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina – 0724

Budúci týždeň  upratuje skupinka č. 6.