Liturgický kalendár:

  saleziáni Bánová
1.8. pondelok sv. Alfonz Mária Liguori, biskup, uč. Cirkvi – spomienka 6:30  17:30 18:30
2.8. utorok bl. Augustín Czartoryski, kňaz – ľubovoľná spomienka SDB 6:30  17:30 18:30
3.8. streda   6:30  17:30 18:30
4.8. štvrtok sv. Ján Mária Vianney, kňaz – spomienka  6:30 17:30 18:30
5.8. piatok Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme ľubovoľná spomienka. 6:30  17:30 18:30
6.8. sobota Premenenie Pána – sviatok 7:00  20:00 18:30
7.8. nedeľa Devätnásta nedeľa – rok C 6:30 8:00 9:30 20:00    8:00 

 

Porciunkulové odpustky:

V utorok (2.8) možno zís­kať vo farských kostoloch, v bazilikách a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Predpísaný skutok: nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš a Verím v Boha. Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas‘ a Sláva).

Ohlášky

Sviatosť manželstva chcú prijať Alžbeta Gerová zo Žiliny a Peter Kasman z  Rajca. Zahrňme ich do modlitby, aby uzavreli pevný zväzok.

Spovedanie pred prvým piatkom

vo štvrtok a piatok: u saleziánov od 16:30, v Bánovej od 18:15 a po sv. omši.

Sväté omše za ochranu života, za manželstvá a rodiny

sa v auguste budú sláviť v našej diecéze. Tento týždeň sa budú slúžiť v Kysuckých dekanátoch. V našom dekanáte budú sv. omše:  vo štvrtok (11.8.) v našom farskom kostole u saleziánov o 17:30, v piatok (12.8.) v Katedrálnom kostole sv. Trojice o 7:00. Celý rozpis nájdete TU.

Kancelária farského úradu

je tento týždeň zavretá. Farské záležitosti vybavujte po mailovom, resp. telefonickom dohovore.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina – 0731

Budúci týždeň  upratuje skupinka č. 7.