Liturgický kalendár:

saleziáni Bánová
29.8. pondelok Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa – spomienka 6:30  17:30 18:30
30.8. utorok   6:30  17:30 18:30
31.8. streda 6:30  17:30 18:30
1.9. štvrtok    6:30 17:30 18:30
2.9. piatok Prvý piatok 6:30  17:30 18:30
3.9. sobota sv. Gregor Veľký, pápež, učiteľ Cirkvi – spomienka 7:00  17:30 18:30
4.9. nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa – rok C 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00    8:00 

 

Zmeny časov omší

Po prázdninách opäť nastupujeme na program platný počas roka: V nedeľu je sv. omša o 11:00 a v sobotu večer (nedeľná sv. omša) je o 17:30. V Bánovej budú sv. omše do konca týždňa o 18:30.

Tridsiate výročie oratória

spojené so Slávnostným otvorením oratka bude budúcu nedeľu 4. septembra. Takisto si pripomenieme aj desiate výročie klubu 1. kšk Žilina. Môžeme sa tešiť na známe osobnosti, občerstvenie, možnosti zaspomínať si do minulosti, oratko shop a iné.

Krstné náuky

budú bývať tretiu sobotu v mesiaci o 10:00. Najbližšia náuka bude 17. septembra. Náuku môžete absolvovať aj skôr, pred pôrodom dieťaťa.

8. svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva

je vo štvrtok  1.9.

Spovedanie vo farnosti

Na prvý piatok spovedáme vo štvrtok a piatok od 16:30 (saleziáni) a od 17:30 (Bánová).

Katolícky časopis REBÍK

je jediný katolícky časopis pre mladších žiakov, svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste, podporuje ich osobnostný rozvoj. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie, ale aj na vyplnenie voľného času v kruhu rodiny. Môžete si ho aj objednať www.rebrik.sk alebo 0903 962 029, je aj v ponuke našich časopisov.

Piatková adorácia

chceme s ňou pokračovať od 9. septembra. Prosím prihláste sa v sakristií na polhodinové služby pri sviatostnom Ježišovi, ešte sú voľné termíny.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina – 0828

Budúci týždeň  upratuje skupinka č. 2.