Liturgický kalendár:

saleziáni Bánová
5.9. pondelok 6:30  17:30 17:30
6.9. utorok   6:30  17:30 17:30
7.9. streda sv. košickí mučeníci – spomienka 6:30  17:30 17:30
8.9. štvrtok Narodenie Panny Márie – sviatok  6:30 17:30 17:30
9.9. piatok 6:30  17:30 17:30
10.9. sobota   7:00  17:30 18:30
11.9. nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa – rok C 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00    8:00 

Zmeny časov omší

Po prázdninách opäť nastupujeme na program platný počas roka: V nedeľu je sv. omša o 11:00 a v sobotu večer (nedeľná sv. omša) je o 17:30. v Bánovej sú v týždni sv. omše o 17:30 (pondelok – piatok).

Prihlasovanie na prípravu k Prvému sv. prijímaniu

prebieha na fare počas úradných hodín (utorok 10:00 – 12:00, štvrtok 15:00 – 17:00). Tretí ročník a starší žiaci. Ak máte potvrdenie o krste dieťaťa, prineste ho. Prípravy budú bývať doobeda každú druhú sobotu v mesiaci. Príprava začne 8. októbra.

Jednodňová duchovná obnova určená pre slobodných 25 +mužova ženy

na tému Kľúč k odpusteniu bude budúcu sobotu 10. 9. v kláštore Školských sestier sv. Františka. Prihlásiť sa môžete do pondelka. Viac informácií nájdete TU.

11. Diecézna púť mužov

bude budúcu nedeľu 11. septembra vo Višňovom. Na ňu sú špeciálne pozvaní muži, mládenci, aby si upevnili a prehĺbili svoju vieru a tak vyprosili požehnania pre svoje manželstvá a osobný vzťah s Bohom. Počas púte je zabezpečené občerstvenie. Bližšie informácie sú na plagáte.

Piatková adorácia

začína už najbližší piatok od 14:00.

Webseminár pre bezdetných manželov

Manželstvo ako dar: Možnosti riešenia nechcenej bezdetnosti, môžete sledovať v stredu 7.  septembra naživo o 19:00, alebo zo záznamu na Facebooku či YouTube Národného pochodu za život. Svoje otázky a postrehy môžete písať do živého vysielania.

Od septembra by sme Vás opäť radi pozvali na čerstvú kávičku, 

ktorá bude pripravovaná v priestoroch detského ihriska po nedeľnej detskej sv. omši. Nákup kávovaru bol zabezpečený vďaka podpore Pastoračného fondu Žilinskej diecézy.

Tridsiate výročie oratória

spojené so Slávnostným otvorením oratka bude budúcu nedeľu 4. septembra. Takisto si pripomenieme aj desiate výročie klubu 1. kšk Žilina. Môžeme sa tešiť na známe osobnosti, občerstvenie, možnosti zaspomínať si do minulosti, oratko shop a iné.

Zbierka školských pomôcok

organizuje ju aj tento rok do 15. septembra Diecézna charita Žilina. Školskými pomôckami, notebookmi alebo tabletmi môžete pomôcť deťom zo sociálne slabších a mnohodetných rodín. Zberné miesta sú v zariadeniach Diecéznej charity a vo vybraných farských charitách. Zoznam zberných miest nájdete TU.

Diskusiu Zdravé Slovensko 2030

organizuje Inštitút Communio v utorok (6.9.) o 17.00 v priestoroch Diecézneho centra. Hosťami budú Martin Vojtko (Martin) a Štefan Zelník (Žilina). Moderuje Ivo Novák z Rádia Lumen.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina – 0904

Budúci týždeň  upratuje skupinka č. 3.