Liturgický kalendár:

saleziáni Bánová
12.9. pondelok Najsvätejšie meno Mária – ľub. spomienka 6:30  17:30 17:30
13.9. utorok sv. Ján Zlatoústy biskup, uč. Cirkvi – spomienka 6:30  17:30 17:30
14.9. streda Povýšenie svätého kríža – sviatok 6:30  17:30 17:30
15.9. štvrtok Sedembolestná Panna Mária – slávnosť  6:30 17:30 17:30
16.9. piatok sv. Kornélius a Cyprián – spomienka 6:30  17:30 17:30
17.9. sobota   7:00  17:30 18:30
18.9. nedeľa Dvadsiata piata nedeľa – rok C 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00    8:00 

 

Jesenné kántrové dni
pri ktorých ďakujeme za úrodu, sú v stredu, piatok a sobotu.

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
je to štátny sviatok, nie prikázaný. Sv. omše sú u Saleziánov 6:30 a 17:30, v Bánovej o 17:30. V predvečer sviatku stredu večer bude sv. omša z Povýšenia sv. kríža. Vo štvrtok bude kancelária Farského radu otvorená v normálnom čase (od 15:00 do 17:00).

Prihlasovanie na prípravu k Prvému sv. prijímaniu
prebieha na fare počas úradných hodín (utorok 10:00 – 12:00, štvrtok 15:00 –17:00). Tretí ročník a starší žiaci. Ak máte potvrdenie o krste  dieťaťa, prineste ho. Prípravy budú bývať doobeda každú druhú sobotu v mesiaci. Príprava začne 8. októbra.

Predkrstná náuka
Bude budúcu sobotu (17.9. o 10:00 hod.) Ďalšia náuka bude o mesiac 15. októbra. Prípravu môžete absolvovať aj pred narodením dieťaťa.

Zbierka na seminár
na budúcu nedeľu sa nám ponúka možnosť peňažne podporiť seminár. V našej farnosti túto zbierku posielame na podporu formácie našich budúcich saleziánskych kňazov.

Zapisovanie úmyslov na sv. omše
na mesiace október a november 2022 bude v sobotu 17. septembra po rannej sv.omši.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina – 0911

Budúci týždeň  upratuje skupinka č. 4.