Liturgický kalendár:

saleziáni Bánová
19.9 pondelok   6:30  17:30 15:00
20.9 utorok sv. kórejskí mučeníci  –  spomienka 6:30  17:30 17:30
21.9 streda sv. Matúš, apoštol a evanjelista – sviatok 6:30  17:30 17:30
22.9 štvrtok bl. Jozef Calasanz a spoločníci (špan. Mučeníci) – spom.  6:30 17:30 17:30
23.9 piatok sv. páter Pio z Pietralčiny –  spomienka 6:30  17:30 17:30
24.9 sobota   7:00  17:30 18:30
25.9 nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa – rok C 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00  8:00 

 

Jesenné kántrové dni

sú budúcu stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.

Zbierka na seminár

dnes sa nám ponúka možnosť peňažne podporiť seminár. V našej farnosti túto zbierku posielame na podporu formácie našich mladých saleziánov.

Príprava na 1. sv. prijímanie

prebieha na fare počas úradných hodín (utorok 10:00 – 12:00, štvrtok 15:00 – 17:00). Tretí ročník a starší žiaci. Ak máte potvrdenie o krste dieťaťa, prineste ho. Prípravy budú bývať doobeda každú druhú sobotu v mesiaci. Príprava začne 8. októbra.

10. ročník výstupu Títusa Zemana na Veľký Fatranský Kriváň

ponuka pre všetkých milovníkov zdravého pohybu na budúcu nedeľu (25.9.). Zraz: 7:15 pred sochou Dona Bosca, resp. o 8:15 vo Vrátnej – výťah. Sv. omša na vrchole o 12.00. Bližšie info na výveske.

Ponuka pre mladých ľudí vo veku 25-40 rokov:

Spoločenstvo kresťanského života (CVX) pozýva na formačné stretnutia v duchu Ignaciánskej spirituality. Prvé stretnutie: vo štvrtok 29.9. u Kapucínov (v kostole Obrátenia sv. Pavla). Bližšie info na plagáte alebo stretkacvxza@gmail.com.

Ponuka zo Žilinskej diecézy  a Inštitútu Communio:

v sobotu (24.9.) ste pozvaní na podujatie Katedrála zblízka, kde vám odborníci v čase od 14:30 do 15:30 ozrejmia súvislosti najnovších výskumov o Žilinskej katedrále Najsvätejšej Trojice. V nedeľu (25.9.) si budete môcť v rámci Týždňa kresťanskej kultúry v priestoroch Farského centra N3 na Katedrálnom námestí pozrieť archeologické nálezy počas odborných výskumov žilinskej katedrály z ostatného obdobia.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina – 0918

 

Budúci týždeň  upratuje skupinka č. 5.