Liturgický kalendár:

saleziáni Bánová
17.10 pondelok
sv. Ignác Antiochijský, biskup, mučeník –  spomienka
6:30  17:30 17:30
18.10 utorok sv. Lukáš, evanjelista – sviatok 6:30  17:30 14:00
19.10 streda 6:30  17:30 17:30
20.10 štvrtok  6:30 17:30 17:30
21.10 piatok   6:30  17:30 17:30
22.10 sobota sv. Ján Pavol II.  – ľub. spomienka 7:00  17:30 18:30
23.10 nedeľa Tridsiata nedeľa – rok C 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00    8:00 

 

Milión detí sa modlí ruženec

aj tento rok pápežská nadácia ACN Slovensko prináša túto iniciatívu v utorok (18.10.). Na  webovej stránke www.miliondeti.sk sa možno registrovať a nájsť materiál. Aj  Žilinská diecéza sa chce pripojiť k diecézam v ďalších krajinách, ktoré sa chcú modliť za pokoj vo svete.

Budúcu nedeľu je Misijná nedeľa

s možnosťou podporiť misie. Zbierka bude venovaná farnostiam v Kambodži. V saleziánskych farnostiach zbierkou prispejete na: zdravotné a sociálne poistenia misionárov, výdavky na misijných dobrovoľníkov, podporíte misie na Sibíri a novicov z Madagaskaru. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. V ten deň o 11:00 bude animovaná misijná sv. omša s krátkou misijnou kázňou. Pre tých čo by chceli počuť viac, po svätej omši bude misijná beseda. Sv. omšu budú slúžiť misionári (don Kormančík a don Nizzner). Podporiť chudobných môžete aj kúpou veci z Afriky. Túto sv. omšu sa budeme snažiť vysielať na našom YouTube kanáli.

Ohlášky

sviatosť manželstva chcú prijať Dominik KloskaZuzana Bojková, obaja z farnosti Žilina – Saleziáni. Modlíme sa za týchto snúbencov, aby dokázali vytvoriť šťastnú kresťanskú rodinu.

Pozvánka na tradičnú rodinnú šarkaniádu do Bánovej

v nedeľu (16.10). Bude sa konať za cintorínom na kopci. Odchod od Bánovského kostola je o 14.00 (alebo  zraz  priamo na mieste o 14:30). Tešíme sa vás

Zbierka na opravu krížov v Bánovej

je v túto nedeľu v Bánovskom kostole. Oprava sa začala v sobotu, ale niektoré práce sa budú musieť presunúť na jar. Predpokladaná cena: okolo 7.500 €. Nech Vám Pán bohato odplatí Vašu štedrosť. Ďalšia zbierka bude o mesiac 13. novembra.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina – 1016

Budúci týždeň  upratuje skupinka č. 9.