Liturgický kalendár:

  saleziáni Bánová
24.10 pondelok   6:30  17:30 17:30
25.10 utorok   6:30  17:30 17:30
26.10 streda   6:30  17:30 17:30
27.10 štvrtok    6:30 17:30 17:30
28.10 piatok sv. Šimon a Júda, apoštoli – sviatok 6:30  17:30 17:30
29.10 sobota bl. Michal Rua – spomienka SDB 7:00  17:30 18:30
30.10 nedeľa Tridsiata prvá nedeľa – rok C 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00    8:00 

 

Dnes je Misijná nedeľa

s možnosťou podporiť misie. V saleziánskych farnostiach zbierkou prispejete na: zdravotné a sociálne poistenia misionárov, výdavky na misijných dobrovoľníkov, podporíte misie na Sibíri a novicov z Madagaskaru. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Sv. omša o 11:00 bude animovaná s krátkou misijnou kázňou a po nej bude misijná beseda. Sv. omšu budú slúžiť misionári (don Kormančík a don Nizzner). Chceme ju streamovať na našom YouTube kanáli.

Podporiť chudobných môžete aj kúpou veci z Afriky.

Pravidelné štvrtkové katechézy

ponúkajú bratia kapucíni vždy počas štvrtkových svätých omší o 16:30 hod v kapucínskom kostole. Bližšie info na nástenke.

 Sviečka za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme Slovensko!

Zbierku organizuje Fórum života, ktoré vyzýva v čase okolo 2. novembra k modlitbe a k zapáleniu sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom. Cena malej plastovej sviečky je 1 € a sklenenej voňavej 5 €. Sviečku možno zapáliť aj online. Viac na stránke Fóra života www.sviecka.forumzivota.sk.

Posun času je

budúcu nedeľu. Hodiny sa posunú hodinu dozadu.

Evanjelizačné turné Godzone tour 2022 – Nevzdávaj to

organizuje Projekt Godzone a Rada pre mládež a univerzity KBS. Podujatie bude v stredu (26. 10.) v Niké aréne od 18:00 do 21:00 hod. VSTUP ZDARMA. Viac informácií na stránke tour.godzone.sk.

 Modlitbovo-pastoračná komunita saleziánskej rodiny pod názvom ADMA

ponúka všetkým farníkom službu zástupnej modlitby. Svoje úmysly môžete vhodiť do intenčnej urny umiestnenej pri novinách v kostole. Za vaše úmysly sa ADMA bude modliť každý štvrtok.

Zbierka na opravu krížov

minulú nedeľu ste v zbierke v Bánovej prispeli sumou 1.015,60 €. Oprava sa začala minulú sobotu, ale niektoré práce sa budú musieť presunúť na jar. Ešte chýba: okolo 6.500 €. Ďalšia zbierka bude o mesiac 13. novembra. Resp. môžete opravu podporiť aj individuálne.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina – 1023

Budúci týždeň  upratuje skupinka č. 1.