Liturgický kalendár:

saleziáni Bánová
31.10 pondelok   6:30  17:30 17:30
1.11 utorok Všetkých svätých 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00    8:00 
2.11 streda Spomienka na všetkých verných zosnulých 6:30  17:30 15:00 17:30
3.11 štvrtok  6:30 17:30 17:30
4.11 piatok sv. Karol Boromejský, biskup – spomienka 6:30  17:30 17:30
5.11 sobota   7:00  17:30 18:30
6.11 nedeľa Tridsiata druhá nedeľa – rok C 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00    8:00 

 

Prikázaný sviatok Všetkých svätých

s povinnosťou účasti na sv. omši je v utorok. Sv. omše sú ako v nedeľu.

Spomienka na všetkých verných zosnulých (streda)

v ten deň bude na cintoríne v Bánovej pobožnosť na všetkých zosnulých O 14:00 a sv. omša aj o 15:00.

Odpustky za duše v očistci

Podmienky na získanie úplných odpustkov:

  • v utorok poobede a v stredu: návšteva kostola, kaplnky: pomodliť sa Otče náš a Verím v Boha.
  • do utorka 8. novembra: návšteva cintorína: pomodliť sa za zosnulých, hoci len v duchu.
  • okrem toho sa vyžaduje sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca (napríklad Otče náš, Zdravas, Sláva) a treba vylúčiť pripútanosť k hriechu.

Zbierka na misie

Vďaka Vašej štedrosti sme saleziánske misie podporili sumou 2.580,- € (Žilina – 2000,- €, Bánová 580,- €). Za vašu štedrosť srdečné Pán Boh zaplať.

 Sviečka za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme Slovensko!

Zbierku organizuje Fórum života, ktoré vyzýva v čase okolo 2. novembra k modlitbe a k zapáleniu sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom. Cena malej plastovej sviečky je 1 € a sklenenej voňavej 5 €. Sviečku možno zapáliť aj online. Viac na stránke Fóra života www.sviecka.forumzivota.sk.

Spovedanie pred prvým piatkom

vo štvrtok a piatok spovedáme hodinu pred sv. omšou.

Kurz Náboženstvo pre dospelých

organizuje Diecézny katechetický úrad v kostole na Hájiku od 07.11. do 05.12., vždy v pondelok večer od 18:00.. Projekt je určený pre tých, ktorí chcú oživiť a prehĺbiť svoje náboženské vedomosti. Kurz tvorí desať tém, (5 stretnutí), prvá téma odznie pri svätej omši, druhá hneď po nej. Podrobnejšie informácie a prihlasovanie nájdete na stránke  https://www.dkuza.sk/2022/08/NPD1.html

Spoločenstvo kresťanských fotografov človek a viera hľadá nových fotografov

Sme fotografi – dobrovoľníci, fotografovaním kresťanských akcií slúžime Bohu a Cirkvi, preto fotografujeme zadarmo Pozývame Vás do nášho spoločenstva kresťanských fotografov Človek a Viera. Fotografické skúsenosti nie sú podmienkou, je však potrebné vlastniť digitálnu (bez)zrkladlovku.

Vstupný workshop v Brne 5-6.11.2022

Kontakt: cloveaviera.sk@gmail.com 0908110067  0910 965393

Viac informácii na plagáte.

 

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina – 1030

Budúci týždeň  upratuje skupinka č. 2.