Liturgický kalendár:

saleziáni Bánová
7.11. pondelok   6:30  17:30 17:30
8.11. utorok 6:30  17:30 17:30
9.11. streda Výročie posvätenia Lateránskej baziliky – sviatok 6:30  17:30 17:30
10.11. štvrtok sv. Lev Veľký – pápež, učiteľ Cirkvi – spomienka 6:30  17:30 17:30
11.11. piatok sv. Martin z Tours – biskup – spomienka 6:30  17:30 17:30
12.11. sobota sv. Jozafát, biskup mučeník – spomienka 7:00  17:30 18:30
13.11. nedeľa Tridsiata tretia nedeľa 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00   8:00

 

Odpustky za duše v očistci

môžeme získavať do utorka 8.11.

Úplné odpustky na sviatok posvätenia Lateránskej baziliky

môžeme získať v stredu (aj v utorok poobede). Podmienky: nábožná návšteva katedrálneho chrámu a modlitba Otče náš a Verím (vrátane ostatných všeobecných podmienok).

6. svetový deň chudobných

slávime budúcu nedeľu. Ustanovil ho pápež František v roku 2016. Vyzýva po­dať pomocnú ruku chudobným, slabým a tým, ktorých dôs­tojnosť je pošliapavaná. Téma Ježiš Kristus sa stal pre vás chudobným (porov. 2 Kor 8, 9). Posolstvo Svätého Otca nájdete TU.

Dvojmesačník katolíckeho Rádia Mária Slovensko

na november a december 2022 je zadarmo pri novinách. Nájdete v ňom aj kalendár adventných výziev, ktoré nám pomôžu pripraviť sa duchovne na príchod Pána Ježiša.

Kurz Náboženstvo pre dospelých

organizuje Diecézny katechetický úrad v kostole na Hájiku päť pondelkov po sebe od 07.11. večer o 18:00. Projekt je určený pre tých, ktorí chcú oživiť a prehĺbiť svoje náboženské vedomosti. Podrobnejšie informácie a prihlasovanie nájdete TU

Deň otvorených dverí

na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline (u Saleziánov) bude v piatky (budúci – 11. 11.) a (9. 12.). Ponúka sa Vám možnosť vidieť našich autoopravárov, stolárov, murárov a grafikov. Všetci ste srdečne pozvaní.

Stretnutie prvoprijímajúcich

s deťmi a rodičmi sa stretneme opäť v sobotu (12.11.) o 9:00 v kostole a potom pôjdeme do skupín. Sv. omša bude o 11:00.

Diskusné stretnutie zo série Slovensko 2030 „Inšpiratívne Slovensko“

organizuje Inštitút Communio. Hosťami budú košický arcibiskup Cyril Vasiľ a Dr. Ladislav Kučkovský, pôsobiaci v arcidiecéze Salzburg. Moderuje Ivo Novák z Rádia Lumen. Začíname v utorok 8. novembra o 17.30.

Rozhovor prijatia – kresťanská služba pomoci párom, jednotlivcom i skupinám

kresťanský kouč (Ivan Šimko) bude k dispozícii budúcu nedeľu (13.11.). od 18:00 do 20:00 v Zasadačke farského úradu.

Zbierka na opravu krížov v Bánovej

je v budúcu nedeľu (13.11.) v Bánovskom kostole. Ešte chýba okolo 6.500 €. Nech Vám Pán bohato odplatí Vašu štedrosť.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina – 1106

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 3.