Liturgický kalendár:

čas sv. omší
23.10 pondelok 6:30  17:30
24.10 utorok   6:30  17:30
25.10 streda 6:30  17:30
26.10 štvrtok 6:30  17:30
27.10 piatok 6:30  17:30
28.10 sobota sv. Šimon a Júda, apoštoli – sviatok 7:00  17:30
29.10 nedeľa Tridsiata nedeľa – rok A 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00

 

Dnes je Misijná nedeľa

s možnosťou podporiť misie. V saleziánskych farnostiach zbierkou prispejete na: zdravotné a sociálne poistenia misionárov, podporu misie v Jakutsku a Azerbajdžane a rekonštrukciu školy v Južnom Sudáne. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. QR kód:

Godzone tour 2023

bude v Nike aréne v utorok (24.10.). Vstup na podujatie je zadarmo, program začína o 18:00 h. Viac informácií na https://godzone.sk/

Ohlášky

Kánonické manželstvo chcú uzavrieť Martin Lipka pochádzajúci z našej farnosti a Paula Mihalčinová, pochádzajúca z farnosti Zástranie.

Odprosenie za zločin

pred týždňom v našej farnosti na Gabajovej ulici násilne skončil život p. Eduarada Bekeho, s ktorým sme sa v piatok rozlúčili. Využime piatkovú adoráciu (od 9:30) za odprosenie za tento zločin.

Séria prednášok s názvom Chceme o tom hovoriť

bude v piatok (28.10.) v Aule E (II. poschodie) o 18:30. Téma: Ako hovoriť s deťmi a mladými o citlivých témach a chrániť ich pred sexuálnym násilím? s psychológom Róbertom Bracníkom, riaditeľom Detského krízového centra Náruč.

Stretnutie rodičov birmovancov

sa uskutoční v piatok 27. októbra o 16:30 v oratóriu. Pozývame všetkých rodičov birmovancov. Zároveň odporúčame do modlitieb farského spoločenstva 35 mladých ľudí, ktorí zakrátko príjmu sviatosť birmovania.

Posun času je

budúcu nedeľu. Hodiny sa posunú hodinu dozadu.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina1022

Úmysly sv. omší:   OKTÓBER 2023

Podpora farnosti cez internetbanking načítaním QR kódu

Budúci týždeň  upratuje skupinka č. 6.