Liturgický kalendár:

čas sv. omší
30.10 pondelok 6:30  17:30
31.10 utorok   6:30  17:30
1.11 streda Všetkých svätých – prikázaný sviatok 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00
2.11 štvrtok Spomienka na všetkých verných zosnulých 6:30  17:30
3.11 piatok 6:30  17:30
4.11 sobota sv. Karol Boromejský, biskup – spomienka 7:00  17:30
5.11 nedeľa Tridsiata prvá nedeľa – rok A 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00

 

Prikázaný sviatok Všetkých svätých

s povinnosťou účasti na sv. omši je v stredu. Sväté omše sú ako v nedeľu.

Odpustky za duše v očistci

Podmienky na získanie úplných odpustkov:

  • v stredu poobede a vo štvrtok: návšteva kostola, kaplnky: pomodliť sa Otče náš a Verím v Boha.
  • do stredy 8. novembra: návšteva cintorína: pomodliť sa za zosnulých, hoci len v duchu.
  • okrem toho sa vyžaduje sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca (napríklad Otče náš, Zdravas, Sláva) a treba vylúčiť pripútanosť k hriechu.

Zbierka na misie

vďaka Vašej štedrosti sme saleziánske misie podporili sumou 2.200,- € Okrem toho ste viacerí poslali priamo na účet misií cez QR kód. Za vašu štedrosť srdečné Pán Boh zaplať.

Dom, ktorý prijíma

Veža s krížom dostali podobu. Čakáme na montáž okien a dverí a aj samotného výťahu, ktoré kvôli dolaďovaniu projektovej dokumentácie trochu meškajú. Medzitým pokračujú práce na dotváraní interiéru. Pohyb po schodištiach je z bezpečnostných a praktických dôvodov zatiaľ obmedzený. Prosíme vás o modlitebné sprevádzanie a finančnú podporu. Vďační saleziáni.

Spovedanie pred Prvým piatkom

vyspovedať sa môžete aj vo štvrtok a piatok hodinu pred sv. omšou (od 16:30).

Ohlášky

Kánonické manželstvo chcú uzavrieť Martin Lipka pochádzajúci z našej farnosti a Paula Mihalčinová, pochádzajúca z farnosti Zástranie.

Sviečka za nenarodené deti

zbierku organizuje Fórum života, ktoré vyzýva v čase okolo 2. novembra k modlitbe a k zapáleniu sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom. Cena malej sviečky je 2 € a veľkej 5 €. Sviečku možno zapáliť aj online na stránke Fóra života www.sviecka.forumzivota.sk.

Deň otvorených dverí  v Materskej škole Kráľovnej pokoja

bude v pondelok 6. novembra. Viac informácii na plagátiku a na www.sskp.sk

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina1029

Úmysly sv. omší:       OKTÓBER 2023                NOVEMBER 2023  

Podpora farnosti cez internetbanking načítaním QR kódu

Budúci týždeň  upratuje skupinka č. 7.