Liturgický kalendár:

  čas sv. omší
6.11 pondelok   6:30  17:30
7.11 utorok   6:30  17:30
8.11 streda Spomienka na don Titusa Zemana 6:30  17:30
9.11 štvrtok Výročie posvätenia Lateránskej baziliky – sviatok 6:30  17:30
10.11 piatok sv. Lev Veľký – pápež, učiteľ Cirkvi – spomienka 6:30  17:30
11.11 sobota sv. Martin z Tours – biskup – spomienka 7:00  17:30
12.11 nedeľa Tridsiata druhá nedeľa – rok A 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00

 

Bezprostredná príprava pre prijatie sviatosti  birmovania

V sobotu (11.11.) o 10:30 náš diecézny biskup mons. Tomáš Galis udelí sviatosť birmovania 37 birmovancom. Prijatiu sviatosti bude predchádzať bezprostredná príprava:

  • ŠTVRTOK(9.11.) nácvik liturgie, čítaní a pod o 18:30. Je nutná účasť birmovancov a  birmovných rodičov.
  • PIATOK (10.11.) o 16:00 začne kajúca pobožnosť počas ktorej pristúpia k sv. spovedi birmovanci, birmovní rodičia a príbuzní birmovancov.

Večerná sv. omša v stredu (8.11.)

bude zo spomienky na don Titusa Zemana. Bude ju slúžiť don Pavol Grach a chceme ju vysielať ON LINE.

Duchovnú obnovu rodín

bude budúcu nedeľu (12.11.). Začiatok je na sväätej omši o 9:30 v kostole, následne bude program na Oratku. O deti sa počas programu rodičov postarajú animátori

Príprava na prvé sväté prijímanie

pokračuje v sobotu (11.11.) poobede o 15:00 v kostole. Program zakončíme sv. omšou o 17:30. Prosíme veriacich, aby využili priestor telocvične, kostol bude rezervovaný pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov.

Deň otvorených dverí na školách

  • na SOŠ sv. Jozefa Robotníka bude 10. 11. a 8. 12., kde môžete vidieť našich autoopravárov, stolárov, murárov a grafikov.
  • na Gymnáziu sv. Fantiška Asiského 14. 11.

Podrobnosti nájdete na nástenke. Všetci ste srdečne pozvaní.

Odpustky za duše v očistci

  • do stredy 8. novembra: návšteva cintorína: pomodliť sa za zosnulých, hoci len v duchu.
  • okrem toho sa vyžaduje sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca (napríklad Otče náš, Zdravas, Sláva) a treba vylúčiť pripútanosť k hriechu.

Vyšlo nové číslo DBŽ.

nájdete ho na stolíku pri novinách.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina1105

Úmysly sv. omší:       NOVEMBER 2023  

Podpora farnosti cez internetbanking načítaním QR kódu

Budúci týždeň  upratujú rodičia birmovancov.