Liturgický kalendár:

čas sv. omší
29.1 pondelok 6:30  17:30
30.1 utorok bl. Bronislav Markiewicz, kňaz  – ľub. spomienka SDB 6:30  17:30
31.1 streda sv. Ján Bosco, kňaz – slávnosť patróna kostola 6:30  17:30
1.2 štvrtok Spomienka na zomrelých saleziánov 6:30  17:30
2.2 piatok Obetovanie Pána  – sviatok 6:30  17:30
3.2 sobota sv. Blažej, biskup a mučeník – ľub. spomienka 7:00  17:30
4.2 nedeľa Piata nedeľa – rok B 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00

 

Oslava dona Bosca

V našom farskom kostole dnes (v nedeľu) oslávime nášho zakladateľa. Slávnostná sv. omša je o 11:00, slávnostným kazateľom je vikár saleziánov na Slovensku don Peter Jacko.

Sviatok obetovania Pána.

je vo piatok. V ten deň slávime 28. svetový deň zasväteného života. Pri sv. omši sa svätia hromničné sviece.

Prvý piatok v mesiaci

spovedáme vo štvrtok a piatok hodinu pred sv. omšou.

Vyšlo nové číslo Don Bosco v Žiline

Nájdete ho na stolíku pri novinách.

Vzali sme sa

Pozývame manželov v prvých piatich rokoch manželstva  na spoločné spoznávanie toho, čo môže pomôcť lepšiemu prežívaniu manželstva. Kurz obsahuje päť stretnutí na rôzne témy. Začíname o dva týždne (v nedeľu 11.2.). Je potrebné sa prihlásiť elektronicky – TU. Viac na nástenke.

Biely plášť Artemida Zattiho

tradičný turistický prechod na bežkách bude v sobotu (3.2.). Stretneme sa pri Saleziánskom dome o 7:30. V závislosti od snehových podmienok sa zvolí trasa. Sledujte nás na sociálnych sieťach.

Vďaka vašej pomoci

sa nám podarilo dokončiť aj výmenu podlahy a mramoru. Nech Pán bohato odmení Vašu štedrosť.

Rozhovor s kresťanským koučom

s ktorým môžete objaviť riešenia, o ktorých ste boli presvedčení, že ich nepoznáte, vyriešiť životné ťažkosti a pritom rešpektovať plnohodnotné kresťanské hľadisko. Kresťanský kouč – Ivan Šimko bude k dispozícii v nedeľu (28.1.) od 18:30 do 19:45 v zasadačke farského úradu.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina0128

Úmysly sv. omší:   JANUÁR 2024  FEBRUAR 2024

Podpora farnosti cez internetbanking načítaním QR kódu

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 1.