Liturgický kalendár:

  čas sv. omší
5.2 pondelok sv. Agáta, panna a mučenica – spomienka 6:30  17:30
6.2 utorok sv. Pavol z Miki a spol., mučeníci – spomienka 6:30  17:30
7.2 streda bl. Pius IX, pápež  – ľub. spomienka SDB 6:30  17:30
8.2 štvrtok sv. Jozefína Bakhita, panna  – ľub. spomienka 6:30  17:30
9.2 piatok bl. Eusebia Palomina, FMA  – ľub. spomienka SDB 6:30  17:30
10.2 sobota sv. Školastika, panna  – spomienka 7:00  17:30
11.2 nedeľa Šiesta nedeľa – rok B 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00

 

Príprava na Prvé sv. prijímanie

pokračuje budúcu sobotu (10.2.) vo farskom kostole sv. Jána Bosca o 9:00.

Budúcu nedeľu (11.2.) je 32. svetový deň chorých.

Na svätej omši o 8:00 budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Sviatosť môžu prijať veriaci, ktorí sa pre chorobu alebo starobu ocitajú v nebezpečenstve smrti. Sviatosť sa prijíma v stave milosti posväcujúcej (pred pomazaním chorých treba pristúpiť k sviatosti zmierenia) a  po prijatí pristúpiť k svätému prijímaniu.

Duchovná obnova pre rodiny bude v budúcu nedeľu.

Začiatok tradične na svätej omši o 9:30 následne sa presunieme na Oratórium, kde bude program pre rodičov. O deti sa postarajú animátori.

Séria formačných stretnutí „Chceme o tom hovoriť!“ 

prednáška na tému „O výzvach rodičovstva v digitálnej dobe“ s hosťkou Barborou Okruhľanskou z projektu Digitálni rodičia bude v piatok (9.2.) o 18:30 v aule D.

Desiaty svetový deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi 

je vo štvrtok. vyhlásil ho na spomienku sv. Bakhity Svätý Otec František.

Starosť o kvety v okolí Saleziánskeho domu

doteraz túto službu vykonával don Bundzel. Ak sa nájde dobrovoľník, čo by prijal túto službu za svoju, aj v budúcnosti môže takto „kvitnúť“ náš priestor. Kto má záujem, nech sa prihlási na vrátnici.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina0204

Úmysly sv. omší:   FEBRUAR 2024

Podpora farnosti cez internetbanking načítaním QR kódu

 

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 2.