Liturgický kalendár:

čas sv. omší
12.2 pondelok 6:30  17:30
13.2 utorok 6:30  17:30
14.2 streda Popolcová streda 6:30  17:30
15.2 štvrtok 6:30  17:30
16.2 piatok 6:30  17:30
17.2 sobota 7:00  17:30
18.2 nedeľa Prvá pôstna nedeľa – rok B 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00

 

Dnes (nedeľa 11.2.) je 32. svetový deň chorých.

Na svätej omši o 8:00 budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Sviatosť môžu prijať veriaci, ktorí sa pre chorobu alebo starobu ocitajú v nebezpečenstve smrti. Sviatosť sa prijíma v stave milosti posväcujúcej (pred pomazaním chorých treba pristúpiť k sviatosti zmierenia) a  po prijatí pristúpiť k svätému prijímaniu.

Pôstne obdobie

začína popolcovou stredou. V liturgii po evanjeliu a homílii je obrad značenia popolom. V tento deň je prísny pôst (zadržiavanie sa mäsitého pokrmu a iba raz sa dosýta najesť).

Krížové cesty

sa budeme modliť v piatok o 16:50. Pozývame do ich animácie farníkov, rodiny a spoločenstvá. Počas pôstnych nedieľ pozývame na krížové cesty v prírode. Viac info na plagáte.

Predkrstná náuka

bude nasledujúcu sobotu 17. februára o 10:00. Prihlásiť sa môžu rodičia a krstní rodičia aj v čase pred narodením dieťaťa. Vstupujte cez kostol od brány v čase 9:45 – 10:00.

Oslava 16. rokov Žilinskej diecézy

z tejto príležitosti budú vo štvrtok vo farskom kostole na Vlčincoch celodiecézne rekolekcie. Sv. omša bude o 10:00.

Zbierka na charitu

bude budúcu nedeľu (18.2.). Táto zbierka je pre charitu veľmi dôležitá, pretože jej umožňuje pomáhať ľuďom v núdzi na Slovensku aj v zahraničí. Prosíme o vašu štedrosť a podporu. Váš dar môže niekomu priniesť nádej a zlepšiť jeho život. Materiály ku zbierke vám budú k dispozícii po svätých omšiach.

Saleziánske miništrantské stretnutie 2024

budúci víkend sa u nás stretnú miništranti z celého Slovenska. Na nedeľnej sv. omšu o 8:00 budú  oblečení v miništrantskom a obsadia všetky lavice v kostole. Preto prosím počas tejto sv. omše obsadzovať miesta iba na chóre a v telocvični.

Informačný deň k prijímaciemu konaniu na Gymnáziu sv. Františka z Assisi

sa uskutoční v utorok }13.2.|o 13.00 hod. Pozvaní sú naň záujemci o štvorročnú a osemročnú formu štúdia. Ďalšie informácie sú na www.gsf.sk

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina0211

Úmysly sv. omší:   FEBRUAR 2024

Podpora farnosti cez internetbanking načítaním QR kódu

Budúci týždeň upratuje skupinka č. 3.