Liturgický kalendár:

saleziáni Bánová
8.4 pondelok Zvestovanie Pána (preložené z 25.3.) 6:30  17:30 17:30
9.4 utorok 6:30  17:30 17:30
10.4 streda 6:30  17:30 17:30
11.4 štvrtok  sv. Stanislav, biskup, mučeník 6:30  17:30 17:30
12.4 piatok   6:30  17:30 17:30
13.4 sobota   7:00  17:30 18:30
14.4 nedeľa Tretia veľkonočná nedeľa 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00    8:00 

 

Poďakovanie za zbierky

Veľkonočnou zbierkou ste podporili náklady na prístavbu  sumou 3.265,- €; zbierkou v Božom hrobe sme podporili veriacich vo Svätej zemi sumou 1.626,- €. Tehličkou zase Edukačné centrum sv. Bakhity v Južnom Sudáne 610,- €. Nech Vám Pán bohato odmení Vašu štedrosť.

Poďakovanie za služby

ktorými ste mali podiel na príprave kostola a liturgického slávenia Veľkého týždňa a Veľkonočného Trojdnia: kostolníkom, p. kvetinárke; všetkým, ktorí upratovali a pripravovali výzdobu; organistom, hudobníkom a spevákom, ktorí zvýraznili významnosť tohto liturgického času, spolubratom saleziánom a miništrantom, pri obetavej službe a zabezpečení dôstojného slávenia, ako aj don Kvašňovskému, ktorý mal hlavný podiel na príprave pohostenia po Veľkonočnej vigílii. Ďakujeme aj za včerajšiu brigádu. V oratku sa zišla pekná skupina, k upratovaniu kostola sa odvážili iba dve pani. Chceme Vás uistiť, že vo vďačnosti pamätáme na našich dobrodincov každý mesiac najmä pri sv. omši 24. dňa a v posledný deň mesiaca (pri spomienke na Pannu Máriu Pomocnicu a Dona Bosca).

Príprava na Prvé sv. prijímanie

pokračuje budúcu sobotu (13.4.) vo farskom kostole sv. Jána Bosca o 9:00. Pri sv. omši dve deti príjmu sviatosť krstu.

Ohlášky

Kánonické manželstvo chcú uzavrieť Rudolf Starovský pochádzajúci z farnosti Ivanka pri Dunaji a Mária Čelková, pochádzajúca z našej farnosti.

Duchovná obnova pre rodiny

bude budúci týždeň 14. apríla. Začiatok tradične na sv. omši o 9:30 následne sa presunieme na Oratórium, kde bude program pre rodičov. O deti sa postarajú animátori.

Pozvánka na dnes na oslavu Božieho milosrdenstva

  • v našom kostole sa pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva o 15:00.
  • pozývame aj do Skalného sanktuária na Butkove, kde je Púť s Rádiom MÁRIA. Slávnostná sv. omša, ktorú  bude slúžiť arcibiskup Stanislav Zvolenský, bude o 16:00.

Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU 

určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch bude  19. – 21. apríla v Rodinkove v Belušských Slatinách. Na obnovu je možné prísť s deťmi. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár TU, podrobnosti sú na stránke Rodinkova.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina0407

Úmysly sv. omší: APRIL 2024

Podpora farnosti cez internetbanking načítaním QR kódu

Budúci týždeň  upratuje skupinka č. 2.