Liturgický kalendár:

  saleziáni
22.4 pondelok   6:30  17:30
23.4 utorok sv. Vojtech, biskup a mučeník – spomienka 6:30  17:30
24.4 streda   6:30  17:30
25.4 štvrtok sv. Marek, evanjelista  – sviatok 6:30  17:30
26.4 piatok   6:30  17:30
27.4 sobota   7:00  17:30
28.04. nedeľa Piata veľkonočná nedeľa 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00

 

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

končíme dnešnou nedeľou Dobrého pastiera. Dnes je aj zbierka na seminár – u nás na formáciu mladých saleziánov. Nech Vám Pán bohato odmení Vašu štedrosť.

Séria prednášok Chceme o tom hovoriť pre rodičov a vychovávateľov

bude v piatok (26.4.) v Aule E (II. poschodie) o 18:30. Téma: Bezpečná vzťahová väzba a jej dôležitosť pre zdravý psychický vývin našich detí. Prednášku bude viesť sociálna pedagogička Iveta Keblušková.

Spomienku na dona Tockého a dona Kamila Kutarňu

uverejnil aj časopis Žilinská diecéza v aprílovom čísle.

Pozývame Vás na SWAP – burzu oblečenia a hračiek

na našom oratóriu, ktorá sa bude konať budúcu nedeľu (28. 4.) po detskej svätej omši (9:30). Z organizačných dôvodov nie je možné prinášať ďalšie oblečenie, len hračky. Príďte si zdarma vybrať a doplňte si to, čo potrebujete.

Rozhovor s kresťanským koučom

kresťanský kouč – Ivan Šimko bude k dispozícii budúcu nedeľu (28.4.) od 18:30 do 19:45 v zasadačke farského úradu. Do 19:00 sa tam dostanete cez kostol.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina0421

Úmysly sv. omší: APRIL 2024

Podpora farnosti cez internetbanking načítaním QR kódu

 

Budúci týždeň  upratuje skupinka č. 4.