Liturgický kalendár:

saleziáni
29.4 pondelok sv. Katarína Sienská,  patrónka Európy – sviatok 6:30  17:30
30.4 utorok 6:30  17:30
1.5 streda sv. Jozef robotník – ľubovoľná spomienka 6:30  17:30
2.5 štvrtok sv. Atanáz, biskup a učiteľ Cirkvi – spomienka 6:30  17:30
3.5 piatok sv. Filip a Jakub, apoštoli – sviatok 6:30  17:30
4.5 sobota 7:00  17:30
05.05. nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00

 

Zbierka na seminár:

V nedeľu ste formáciu mladých saleziánov v zbierke podporili sumou: 1.730,- €. Nech Vám Pán bohato odmení Vašu štedrosť.

Máj – mesiac Panny Márie:

Loretánske litánie sa modlievame pred večernou svätou omšou.

Prvý piatok – spovedanie

počas sv. omší a vo štvrtok a piatok už od 16:30 hod.

Príprava na Prvé sväté prijímanie – prímestský tábor

bude nasledujúci víkend piatok – nedeľa. Modlime sa za deti, aby si zamilovali Pána Ježiša. Prihlasovací formulár.

Jednodňový formačný kurz lektorov

ponúka diecézna liturgická komisia v sobotu 11. mája dopoludnia. Ťažiskom programu bude prednes čítaní Božieho slova a spoločných modlitieb veriacich. Záväzne sa môžete prihlásiť v sákristii do nedele 5. mája. Program.

Príprava letných podujatí už začala,

bude sa dať na ne prihlásiť iba elektronicky cez web domkazilina od 1. mája. Letné podujatia. Prosíme vás o modlitbovú podporu.

O podporu prostredníctvom vašich 2%

vás láskavo prosíme v mene detí, mladých a našich dobrovoľníkov, animátorov. Tlačivá sú pri vchode do kostola, na oratku alebo TU. Vyplnené tlačivá môžete doniesť na vrátnicu saleziánskeho domu, na oratko, alebo rovno na daňový úrad najneskôr do konca apríla.  Ďakujeme za vašu podporu.

Otec biskup Tomáš nás povzbudzuje,

aby sme v tomto Roku modlitby s celou Cirkvou znovuobjavovali hodnotu modlitby v našom každodennom živote. Téme budú venované aj tohtoročné fatimské soboty v Rajeckej Lesnej, na ktoré Vás pozývame. Vždy v prvú sobotu v mesiacoch máj – október zaznejú v Rajeckej Lesnej katechézy o spoločnej modlitbe v rodine a farnosti. Katechézy nájdete každý mesiac aj v časopise Naša Žilinská diecéza, alebo si ich budete môcť vypočuť ako podcast. Súčasťou projektu sú aj súťažné aktivity pre rodiny s deťmi. Podrobnosti sú TU.

Ponuka pre slobodných 25+

interaktívna duchovná obnova spojená s turistikou na Chatu pod Suchým v sobotu  25. mája. Viac informácii TU.

Ohlášky:

Kánonické manželstvo chcú uzavrieť Anton Púček pochádzajúci z farnosti Sučany a Lenka Krivulčíková, pochádzajúca z našej farnosti.

Jarná púť na Hore Živčáková pri Turzovke

bude v stredu 8. mája. Slávnostnú sv. omšu o 11.00 h bude celebrovať otec biskup Tomáš. Viac informácií TU.

Rozhovor s kresťanským koučom

kresťanský kouč – Ivan Šimko bude k dispozícii dnes (nedeľu) od 18:30 do 19:45 v zasadačke farského úradu. Do 19:00 sa tam dostanete cez kostol.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina0428

Úmysly sv. omší: APRÍL       MÁJ

Podpora farnosti cez internetbanking načítaním QR kódu

 

Budúci týždeň  upratuje skupinka č. 5.