Liturgický kalendár:

saleziáni
13.5 pondelok sv. Mária Dominika Mazarellová – sviatok 6:30  17:30
14.5 utorok sv. Matej apoštol – sviatok 6:30  17:30
15.5 streda Panna Mária Fatimská – ľub. spomienka 6:30  17:30
16.5 štvrtok sv. Ján Nepomucký, kňaz, mučeník – spomienka 6:30  17:30
17.5 piatok   6:30  17:30
18.5 sobota Prvé sväté prijímanie 7:00  10:00 17:30
19.05 nedeľa Zoslanie Ducha Svätého – Turíce   6:30 8:00 9:30 11:00 20:00

 

Bezprostredná príprava detí pre prijatie eucharistie

  • ŠTVRTOK po sv. omši o 18:15 bude nácvik slávnosti
  • PIATOK od 15:00 spovedanie deti a rodičov.
  • SOBOTA nástup o 9:45 pred kostolom, sv. omša začne o 10:00, ktorú chceme vysielať ON LINE.

Oslava Panny Márie Pomocnice

  • Deviatnik začíname v stredu. Budeme v ňom prosiť o milosť, aby sme boli soľou zeme a svetlom sveta.
  • Vo farnosti oslávime sviatok v sobotu 25.5. omša bude v oratóriu o 15:00, potom budeme pokračovať v budovaní rodiny. Srdečne pozývame deti, rodiny, dospelých i seniorov.

Zbierka na katolícke médiá

je dnes. U nás zbierkou podporíme Vydavateľstvo dona Bosca. Nech Vám Pán bohato odmení Vašu štedrosť.

Zápis úmyslov

na mesiace jún a júl budeme zapisovať na fare v sobotu 18. mája po rannej sv. omši.

Ohlášky

Kánonické manželstvo chcú uzavrieť Anton Púček pochádzajúci z farnosti Sučany a Lenka Krivulčíková, pochádzajúca z našej farnosti.

Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete

pod záštitou KBS sa bude konať v pondelok 13. mája 2024. Ako sa môžeme zapojiť? Spoločnou modlitbou posvätného ruženca, v adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Pozvané sú rodiny, školy, farnosti, hnutia a spoločenstvá. U nás vyložíme Sviatosť Oltárnu o 13:00. Viac info TU.

Zápis do Materskej školy Kráľovnej pokoja

bude v dňoch od 13. až 17. mája. PODROBNOSTI

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina0512

Úmysly sv. omší:   MÁJ

Podpora farnosti cez internetbanking načítaním QR kódu

 

Budúci týždeň  upratujú rodičia prvoprijímajúcich.