Liturgický kalendár:

saleziáni
27.5 pondelok 6:30  17:30
28.5 utorok 6:30  17:30
29.5 streda bl. Jozef Kovalský, kňaz, mučeník ľub. spomienka 6:30  17:30
30.5 štvrtok Najsv. Kristovho Tela a Krvi – prikázaný sviatok 6:30  17:30 20:00
31.5 piatok   6:30  17:30
1.6 sobota sv. Justín, mučeník – spomienka 7:00  17:30
2.6 nedeľa Deviata nedeľa – rok B 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00

 

Prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

povinnosť účasti na sv. omši môžete splniť v stredu predvečer sviatku o 17:30, vo štvrtok aj na osobitnej sv. omši o 20:00.

Pozývame rodiny s deťmi na Rodinný tábor,

ktorý bude 15. – 18. augusta v Rodinkove. Bližšie info na výveske, alebo na stránke www.domkazilina.sk.

Posledná  prednášku zo série formačných stretnutí „Chceme o tom hovoriť!“

v tomto školskom roku bude v piatok 31. mája o 18:30 v aule D. Hosťom bude psychologička a odborná poradkyňa internetovej poradne Ipčko Zuzana Juráneková a prihovorí sa nám na tému: „Sebapoškodzovanie. – Ako pomáhať mladým ľuďom na ceste spoznávania vlastnej hodnoty a sebaprijatia.“

Ďakovná púť za život – s heslom pre deti a za deti (ich ochranu od počatia)

bude na hore Živčáková (Turzovka) v sobotu 1.6. Viac info TU.

Rozhovor s kresťanským koučom

Ivanom Šimkom môžete využiť dnes (nedeľu) od 18:30 do 19:45 v zasadačke farského úradu. Do 19:00 sa tam dostanete cez kostol.

Národný pochod za život

pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska bude 22. septembra v Košiciach. Vopred ďakujeme za duchovnú a finančnú podporu aj za dobrovoľnícku pomoc. Informácie nájdete na plagáte ako aj na webovej stránke www.pochodzazivot.sk

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina0526

Úmysly sv. omší:   MÁJ JÚN

Podpora farnosti cez internetbanking načítaním QR kódu

Budúci týždeň  upratuje skupinka č. 8.