Liturgický kalendár:

  saleziáni
24.6 pondelok Narodenie sv. Jána Krstiteľa – slávnosť 6:30  17:30
25.6 utorok   6:30  17:30
26.6 streda   6:30  17:30
27.6 štvrtok   6:30  17:30
28.6 piatok sv. Irenej, biskup, mučeník – spomienka 6:30  17:30
29.6 sobota sv. Peter a Pavol – slávnosť 7:00  17:30  20:00
30.6 nedeľa Jedenásta nedeľa – rok B 6:30 8:00 9:30 11:00 20:00

 

Dve slávnosti v túto nedeľu (23. 6.)

  • na detskej svätej omši o 9:30 nastúpi do úradu nový direktor pastoračnej komunity don Pavol Grach
  • na svätej omši o 11:00 misijní dobrovoľníci prevezmú misijné kríže.

Prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla

povinnosť účasti na sv. omši môžete splniť v  predvečer sviatku piatok o 17:30, v sobotu aj na osobitnej sv. omši o 20:00. Veriaci, ktorý v ten deň (od poludnia 28. 6. do polnoci 29. 6.) navštívi katedrálny chrám (alebo baziliku minor) a tam sa zbožne pomodlí Otče náš a Verím v Boha, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V piatok 28. júna o 17:30 bude sláviť sv. omšu v našej farnosti otec biskup Tomáš Gális. Počas nej sa stretne s mladými ľuďmi, ktorí pravidelne navštevovali katechézy po prijatí sviatosti birmovania.

Zbierka Na dobročinné diela Svätého Otca

Halier sv. Petra bude v budúcu nedeľu. Nech Pán odmení Vašu štedrosť.

Konferencia biskupov Slovenska pozýva na blahorečenie Jána Halvíka

do Šaštína v nedeľu 31. augusta. Pozývací list je TU. Viac na www.janhalvlik.sk.

Pozývame rodiny s deťmi na Rodinný tábor,

ktorý bude 15. – 18. augusta v Rodinkove. Bližšie info na výveske, alebo na stránke www.domkazilina.sk.

Ohlášky

Kánonické manželstvo chcú uzavrieť Róbert Rožánek pochádzajúci z našej farnosti a Monika Hutyrová, pochádzajúca z farnosti Rudinská.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina0623

Úmysly sv. omší:     JÚN

Podpora farnosti cez internetbanking načítaním QR kódu

 

Budúci týždeň  upratuje skupinka č. 3.