Liturgický kalendár:

  saleziáni
1.7 pondelok   6:30  17:30
2.7 utorok Navštívenie prebl. Panny Márie – sviatok 6:30  17:30
3.7 streda sv. Tomáš, apoštol – sviatok 6:30  17:30
4.7 štvrtok   6:30  17:30
5.7 piatok sv. Cyril a Metod – vierozvestci – slávnosť 6:30  17:30
6.7 sobota sv. Mária Goretti – mučenica – ľub. spomienka 7:00  20:00
7.07 nedeľa Štrnásta nedeľa – rok B 6:30 8:00 9:30 20:00

 

Omšový poriadok počas prázdnin

Od začiatku júla prechádzame na letný režim:

  • v nedeľu nebude sv. omša o 11:00,
  • v sobotu večerná sv. omša sa posúva zo 17:30 na 20:00.
  • spovedať sa bude po rannej sv. omši a večer pol hodiny pred sv. omšou.
  • farské záležitosti podľa možnosti vybavujte po telefonickom (či mailovom) dohovore

TELEFÓN: 0911 762 652

MAIL:  zilina.farnost@saleziani.sk.

Sväté omše na slávnosť sv. Cyrila a Metoda

budú ako v pracovný deň (6:30; 17:30). Je to štátny, ale nie prikázaný sviatok.

Zbierka Na dobročinné diela Svätého Otca

Halier sv. Petra je dnes. Nech Pán odmení Vašu štedrosť.

Prvý piatok – spovedanie

počas sv. omší a vo štvrtok a piatok už od 16:30 hod.

Ohlášky

Kánonické manželstvo chcú uzavrieť Róbert Rožánek pochádzajúci z našej farnosti a Monika Hutyrová, pochádzajúca z farnosti Rudinská.

Diecézna Mariánska púť vo Višňovom,

bude na budúci víkend 6. a 7. júla. Program je TU.

Diecézna charita Žilina

hľadá charitatívno-sociálneho pracovníka do Domu sv. Vincenta v Žiline – viac info TU.

Ponuka evanjeliovej kontemplácie podľa Lectio divina0630

Úmysly sv. omší:     JÚN       JÚL 2024

Podpora farnosti cez internetbanking načítaním QR kódu

Budúci týždeň  upratuje skupinka č. 4. 

 

Povzbudenie na prázdninové obdobie

Počas ciest na dovolenku nenechávajme Pána doma, nezabúdajme na modlitby a na účasť na sv. omšiach.