Prvé sväté prijímanie

Príprava na prvé sväté prijímanie je prípravou na plnú účasť na Eucharistii (na plnú účasť na svätej omši). Eucharistia je aj živý (skutočne prítomný) Ježiš, ktorý sa nám dáva pod spôsobmi chleba a vína. Teda cez Eucharistiu si nás Ježiš živí a premieňa – vytvára si z nás spoločenstvo Cirkvi – svoje „Tajomné Telo“ svoju „Nevestu“ (pre bližšie vysvetlenie pozri Katechizmus katolíckej Cirkvi: KKC 774-796)  Aby sme to pochopili a aj žili, nestačí mať iba „akúsi“ skúsenosť, ale potrebujeme si pripraviť srdce, aby bolo schopné Božiu lásku vnímať , prijímať a odpovedať na ňu.

Hlavnú rolu pri výchove srdca svojho dieťaťa majú rodičia, sú prví zodpovední za svoje dieťa. V tejto náročnej úlohe nezostávajú sami, ale sú pozvaní spolupracovať v miestnej cirkvi, v ktorej žijú. Hlavný zodpovedný za jej správu je farár (správca farnosti), ktorého jednou z úloh je spolupracovať na výchove vo viere s ďalšími manželmi/rodičmi, katechétmi a animátormi.

Pri príprave na sviatosti je potrebné vyvarovať sa omylu, že príprava by mohla byť ako jedna z mnohých činností a krúžkov, alebo dokonca niečím menej. Prvé miesto patrí iba Bohu (čo treba pochopiť a snažiť sa aj žiť)! Pre prijímanie Pána Ježiša je potrebná primeraná zrelosť a rozhodnutie pokračovať v rozvíjaní priateľstva s Bohom. A o to ide aj v príprave.

Príprava

Prípravu detí na prvé sv. prijímanie tvorí:

  1. Sprevádzanie vo viere rodičmi doma a účasť detí na hodinách náboženskej výchovy v škole.
  1. Nedeľná sv. omša podľa možnosti – vo farskom kostole sv. Jána Bosca v nedeľu o 9.30 hod. Táto sv. omša je detská.
  1. Spravidla jeden krát do mesiaca bude spoločné stretnutie rodičov a detí (druhá sobota v mesiaci od 9:00 do obeda) . Prvé stretnutie – 21.10.2023!

Milí rodičia, prihlasovanie do 28. septembra 2023 na farskom úrade. (Počas stavby je farský úrad v Saleziánskej knižnici. Úradné hodiny: utorok 10:00-12:00 a štvrtok 15:00-17:00). V prípade nejasností sa skontaktujte cez mailovú adresu: zilina.farnost@saleziani.sk

Môžete využiť aj: (častokrát veľmi potrebné aj pre rodičov…)

Pre prípravu detí na sv. omše s rodičmi odporúčame: http://zastolom.sk/category/domaca-cirkev/nedelny-bulletin/

alebo https://dku.abuba.sk/katech-bibl-praclisty-deti

Celkom zaujimavý projekt sú trojminútové katechézy s možnosťou stiahnuť si aplikáciu do mobilu: 3MC

(Video na malú inšpiráciuhttps://www.youtube.com/watch?v=BxY_eJLBflk – daj Boha na 1. miesto,  alebo   – Aby sme mohli získať to, čo nemáme, musíme častokrát urobiť to, čo sme doteraz nerobili… :-) – ak potrebujete, tak si nastavte titulky.)