Saleziáni don Bosca

Je rehoľná spoločnosť, ktorú založil Ján Bosco, na pomoc ohrozenej mládeži v 19. storočí a nazval ju Saleziáni. Tento názov je odvodený od sv. Františka Saleského, ktorý si vedel získať ľudí svojou láskavosťou. Sen z 9-tich rokov ho viedol celým životom a bol mu inšpiráciou a jeho odpoveďou na veľkú biedu: morálnu, ale i telesnú, ktorou trpeli mladí chalani v Turíne. Prudký vzrast obyvateľstva v Turíne, z dôvodu hľadania práce a veľká kriminalita mladých ho viedla k vytvoreniu oratória na Valdoccu.

Bolo to miesto, kde mohli chalani stráviť užitočne svoj voľný čas, niečo sa naučiť, neskôr sa aj ubytovať a vyučiť sa v nejakom remesle. Jeho snaha bola vychovať tak z nich „dobrých občanov a kresťanov“.

Don Bosco sa stal kňazom ešte pred založením Valdocca, do ktorého sa s chlapcami presťahoval v roku 1844. Svojím štyrom najbližším spoločníkom – chalanom – sa 26. januára 1854 zdôveril s myšlienkou o založení rehole, ktorú by nazval Saleziáni: „budeme sa cvičiť s božou pomocou a pomocou svätého Františka Saleského v láske k blížnemu“.

Pápež a Svätá stolica schválili Saleziánov v roku 1874. V súčasnosti viac ako 17 000 saleziánov – rehoľníkov pracuje takmer vo všetkých krajinách sveta. Organizačne tvoria 80 provincií, ktoré sú združené do 7 regiónov. Ústredie saleziánov je v Ríme. Najvyšším predstaveným je rímsky pápež. Generálnym predstaveným saleziánov od roku 2014 bol desiaty don Boscov nástupca, španiel Don Àngel Fernández Artime, dnes už biskup a kardinál.

Na Slovensku je v súčasnosti okolo 200 saleziánov, ktorí pôsobia v 32 domoch s rôznorodým zameraním: školy, internáty, oratóriá, mládežnícke strediská…

Pastoračná komunita

don Pavol Grach SDB
Direktor komunity

don Ferdinand Kubík SDB
Farár našej farnosti

don Peter Ondrej SDB
vikár

don Ján Butkovský SDB
Kaplán

don Peter Hitka SDB
Výpomocný duchovný (ekonóm domu)

don Milan Fula SDB
Výpomocný duchovný

don Peter Mlynarčík SDB
Výpomocný duchovný

don Peter Kvašňovský SDB
Výpomocný duchovný

don Peter Barina SDB
Výpomocný duchovný

don Jozef Kutarňa SDB
Výpomocný duchovný