Saleziáni-spolupracovníci

Do saleziánskeho diela patria aj Saleziáni-spolupracovníci, tretia vetva saleziánskej rodiny. Je to verejné zhromaždenie veriacich katolíkov – laikov i diecéznych kňazov, ktoré sa venuje širokému mládežníckemu hnutiu a ľudovému apoštolátu. Myšlienka spolupracovníkov vznikla roku 1841, keď sv. Ján Bosco založil pre chlapcov prvé oratórium. Množstvo mladých si vyžadovalo veľa pomocníkov a priateľov jeho diela. Medzi prvými bola jeho matka Margita a s ňou množstvo ľudí najrôznejších povolaní, slobodných, manželov i diecéznych kňazov, ba dokonca i pápežov. Prvým bol sv. otec Pius IX., ktorý roku 1876 Združenie saleziánov-spolupracovníkov schválil.Saleziánske dielo na Slovensku začína rokom 1924 príchodom prvých slovenských saleziánov. Koncom 70-tych a začiatkom 80-tych rokov vznikajú prvé apoštolsky činné spoločenstvá, ktoré v ilegalite pôsobiaci saleziáni sformovali do podoby dnešného Združenia.

Čo robíme? Naším základným poslaním je apoštolát vo farnostiach, v ktorých žijeme. Zameriavame sa na ľudskú a kresťanskú výchovu detí a mládeže, ale venujeme sa aj snúbencom, manželom a rodinám. Snažíme sa však podľa svojich schopností slúžiť všetkým, čo nás potrebujú. Učíme katechizmus na školách i v skupinách, rozbiehame a vedieme mládežnícky apoštolát, organizujeme výlety, letné tábory, rôzne súťaže, ale aj duchovné cvičenia pre mládež i dospelých…

Viac informácií o našom žilinskom stredisku nájdete na stránke zilina.ascslovakia.sk