Rodiny

 Milé rodiny a rodinky, manželia i tí, ktorých Pán volá, aby ste budovali spoločenstvo rodiny tej pokrvnej, alebo farskej…

Aktuálne odpovedáme na pozvanie Svätého otca – pápeža Františka na Svetové stretnutie rodín, ktoré bude v auguste 2018 v Dubline. Nie všetkým sa podarí na toto miesto prísť, ale všetci môžeme zažiť radosť z lásky, ku ktorej sme pozvaní. Pokúsme sa spolu prejsť pár krokov k spomenutej radosti.

V našej farnosti sa stretáme spravidla v 1. nedele v mesiaci v oratóriu o 15:00 na cca 1 hodinu. (Deti môžu byť v tomto čase v oratóriu s animátormi.)

Pri každom stretnutí sa snažíme venovať určitej téme z nasledovného zoznamu:

Témy stretnutí:

1. Kresťanské manželstvo (pozri: 001 Priority v krestanskom manzelstve 3.12.2017)
2. Naša každodenná láska (pozri: 002 Naša každodenná láska – prezentácia 7.1.2018)
3. Rásť v manželskej láske (pozri: 003 Rásť v láske – Komunikácia – prezentácia 4.2.)
4. Vášnivá láska (004 Vášnivá láska v manželstve – prezentácia 4.3.)
5. Prijať nový život a dobre vychovávať (005 Prijať nový život a dobre vychovávať – prezentácia 8.4.)
6. Posilňovať výchovu detí (Odovzdávanie viery)
7. Objasniť krízy, úzkosti a ťažkosti (Krízy, Odpustenie v manželstve)
8. Rodinný život v širšom zmysle (Život troch generácií) 

 

Pomôcka pre rodičov – Deti na svätej omši