DOMKA
Združenie saleziánskej mládeže

Na Slovensku pôsobí DOMKA v 33 samostatných strediskách. Jedným z najväčších stredísk s vlastnou právnou subjektivitou je stredisko v Žiline. Počtom členov sa približuje k 1 000, z ktorých veľa je dobrovoľnými animátormi venujúcimi sa deťom a mladším rovesníkom.DOMKA v Žiline ako samostatné stredisko vznikla v 15.4.1998 a právnu subjektivitu získala 6. 8.1999.

Počas rokov pôsobenia v žilinskom regióne v spolupráci so žilinskou komunitou Saleziánov don Bosca a so Saleziánmi-spolupracovníkmi uskutočnila veľa hodnotných projektov. Centrum pôsobenia je v oratóriu v žilinskom saleziánskom dome.

Našou hlavnou náplňou je vedenie pravidelnej činnosti: stretiek spoločenstiev, krúžkov, záujmových klubov v rôznych smeroch- športových, divadelných, hudobných, speváckych alebo len takých- drobných prác…

viac na: www.domkazilina.sk