Domec Bánová

Je občianske združenie v našej filiálke Bánová, mestská časť Žiliny. Patria tu mladí – animátori, mladí, deti aj dobrodinci, ktorí sa stretávajú v malom domčeku v Bánovej pod názvom Domec. Animátori sa venujú deťom a mladším cez rôzne hry, aktivity, tábory a stretká. Snažíme sa dať srdce tým druhým.viac na: www.domec.sk