Rodičovský zbor

Sú tu prevažne rodičia detí z nášho detského orchestra. V súčasnosti ich je viac ako 30. Na veľké sviatky obohacujú liturgiu svojím viachlasným spevom. Nácviky mávajú v Nedeľu o 17:00 v priestoroch oratória. Viac krát do roka majú sústredenia a duchovné obnovy.Vypomáhajú pri väčších akciách farnosti varením guláša, spevom, zábavou, starostlivosťou o deti. Vytvorili taktiež jednu skupinu na upratovanie kostola.
V poslednej dobe pomáhali pri rekonštrukcii priestorov oratka.