Farnosť

Názov:

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina-Saleziáni

Rajecká cesta 17
010 01 Žilina

TELEFÓN:

vrátnica SDB: 0904 921 273

farár: 0911 762 652

e-mail:  zilina.farnost@saleziani.sk

č.u.: SK2909000000000076516476

IČO: 36148881

DIČ: 2020638323

Farár:

don Ferdinand Kubík SDB (od 01.11.2019)

Farský kostol sv. Jána Bosca

Filiálka: Bánová, kostol Božského srdca

Farská kancelária ( Na poschodí pri farskom kostole: Rajecká 17, 010 01 Žilina)
Pondelok
Utorok  10:00 – 12:00 hod.
Streda
Štvrtok 15:00 – 17:00 hod
Piatok

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (od 25.5.2018)