Program vo farnosti

(sväté omše a pobožnosti)

Deti na svätej omši – pomôcka pre rodičov a veriacich, ktorí privádzajú dieťa do spoločenstva Cirkvi.

SVÄTÉ OMŠE
Pondelok – Piatok 06:30, 17:30 hod.
Sobota 07:00, cez rok: 17:30;  júl – august: 20:00 hod.
Nedeľa 06:30
08:00
09:30 („detská“ cez školský rok)
11:00 („mládežnícka“ cez veľké prázdniny nie je)
20:00 hod.
Prikázané sviatky v deň pracovného pokoja ako v nedeľu (v sobotu sa upraví podľa aktuálnych oznamov)
Prikázané sviatky v pracovný deň 06:30
17:30
20:00 hod.
SPOVEDANIE
Pondelok – Nedeľa pri sv. omšiach
Pred prvým piatkom (štvrtok – piatok) hodinu pred večernou sv. omšou
ADORÁCIA
Piatok 12:30 – 17:15 hod. (Cez školský rok)
1. májová nedeľa Výročná celodenná poklona
RUŽENEC
Pondelok – Sobota 07:05, 16:45 hod. (v októbri sa predmodlievajú skupiny podľa rozpisu a začiatok je od 17:00)
Fatimská sobota: prvá sobota po rannej sv. omši
KRÍŽOVÁ CESTA
Počas pôstu: Piatok 16:50 hod.
Počas pôstu: Nedeľa 15:00 hod.
SVÄTÉ OMŠE
Pondelok – Piatok (Cez školský rok) 17:30 hod.
Sobota 18:30 hod.
Pondelok – Sobota (Cez letné prázdniny) 18:30 hod.
V prípade pohrebu sa vyhlási termín sv. omše večerná potom už nie je
Nedeľa 08:00 hod.
Prikázané sviatky v deň pracovného pokoja ako v nedeľu
Prikázané sviatky v pracovný deň 07:00, 17:30 hod.
SPOVEDANIE
Pondelok – Nedeľa Na požiadanie
Pred prvým piatkom (štvrtok – piatok) hodinu pred večernou sv. omšou
ADORÁCIA
Štvrtok (Cez školský rok) 16:30
Poklona na prvý piatok (Celoročne) Hodina pred sv. omšou
RUŽENEC
Pondelok – Sobota 45 min. pred svätou omšou
Fatimská sobota 1 hod. pred večernou svätou omšou
KRÍŽOVÁ CESTA
Počas pôstu: Piatok 17:00 hod.
Počas pôstu: Nedeľa 14:30 hod.