Sviatosť krstu

O krste veľmi jasne hovorí sv. Pavol v liste Rimanom (Rim 6). Overme si, či to poznáme a rozumieme tomu. Je to dar i skúsenosť smrti a života, ktorá prechádza do každého dňa kresťana.

krst

Pár podstatných informácii o krste stiahnite a pozrite tu: STRUČNE O KRSTE

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam.
Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní:
¬ „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.“ ¬(KKC 1213)

Krst dieťaťa má byť vo vlastnej farnosti,
teda v tej farnosti, v ktorej rodičia bývajú –
pozri členenie farností v Žiline (adresy podla farnosti)

                                            PRIHLÁŠKA resp. Žiadosť o krst dieťaťa 
 Pozri zároveň zabezpečenie ochrany osobných údajov: https://gdpr.kbs.sk/

POSTUP:

  1. Najprv je potrebné prihlásiť sa na farskom úrade a absolvovať prípravu na krst – krstnú náuku a prípravu v rodine. Túto prípravu si môžete urobiť súbežne s prípravou na narodenie dieťatka (teda včas pred jeho narodením) Získate cenný čas na rast v porozumení a v priateľstve s Bohom, ktorý daruje vášmu dieťaťu pri krste účasť na svojom živote.

Krstná náuka býva tretiu sobotu v mesiaci o 10:00 hod.. Zúčastnia sa na nej rodičia dieťaťa a krstní rodičia. Odporúča sa dopredu si zistiť, čo už viete a na čom treba ešte popracovať, aby ste sa na stretnutí mohli zamerať na to, čo potrebujete. Pomôcka pre rodičov a krstných rodičov je tu: Krst-otázky

  1. Krst dieťaťa nahlasuje na farskom úrade rodič (nie iný príbuzný) minimálne mesiac pred plánovaným termínom krstu. Rodič donesie k nahliadnutiu rodný list dieťaťa
  2. Krstí sa v nedeľu po mládežníckej sv. omši  o 12:00 alebo po krstnej náuke.
  3. Informácie o krstných rodičoch nájdete TU

Na krst je potrebné priniesť:
Sviečku

Košieľku

Rodičia a krstní rodičia by sa mali pripraviť na krsť dieťaťa aj dobrou sv. spoveďou

Od krstu začína postupné rozvíjanie a odovzdávanie viery pokrstenému dieťaťu – vzťahu s Bohom a Cirkvou. Základom sú živé vzťahy v rodine a miestnej cirkvi. Nezabúdajme, že od malička sa buduje vzťah aj ku kostolu a svätej omši. (viď pomôcku:

Deti na svätej omši )

KRST DOSPELÝCH (alebo príprava na sviatosť birmovania)

Je potrebné priniesť: rodný list, OP
Príprava prebieha spravidla po dobu aspoň jedného roka po dohode kňaza s katechumenom. Kurz prípravy na prijatie sviatostí dospelých sa otvára spravidla na začiatku školského roka. Vhodné je však informovať sa včas počas roka, aby sme vedeli, či budeme otvárať kurz, alebo požiadame o spoluprácu inú farnosť.

PRIHLÁŠKA: stiahnete ju TU

Prihláška k sviatostiam pre dospelých

Pomôcky:

Ako si urobiť základný prehľad katolíckej náuky napr.:

3 minútové videá cez youtube – 3MC s možnosťou stiahnuť si aplikáciu do mobilu  pre apple slebo pre android

alebo: http://www.tweetujsbohom.sk/

katechizmus: http://www.katechizmus.sk/

youcat:  online katehizmus v slovenčine online: http://www.katechizmus.szm.com/katol-youcat2.htm

VÝCHOVA VO VIERE. Dôležité je hľadať spôsoby, aby sme deťom pomáhali spoznávať pravdu, krásu, dobro, spravodlivosť…, ktorých vlastníkom v plnosti je Ježiš Kristus – Boží Syn. Nestačí mať iba pomôcky, ale je potrebné dať skúsenosť a spoločenstvo, kde sa táto skúsenosť žije. Najlepšie je, ak sa pedagogika spojí so snahou o svätosť a s pomocou, ktorú nám ponúka Boh.

Pozri k tomu napríklad:

katechézy Dobrého Pastiera – niečo o nich: http://montepastier.sk/katecheza-dobreho-pastiera/

preventívny systém dona Bosca: http://www.saleziani.sk/vychovny-system/preventivny-system