12. Nedeľa v cezročnom období – 23.6. 2019

Liturgický kalendár:   24.6.2019 pondelok Slávnosť Narodenia Jána Krstiteľa 27.6.2019 štvrtok Ľubovoľ. spom. na sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi 28.6.2019 piatok Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 29.6. 2019 sobota Prikázaný Sviatok svätých Petra a Pavla, apoštolov 30.6. 2019 13. nedeľa v cezročnom období     Dnes je zbierka na dobročinné dielo sv. Otca tzv. „halier“ sv. [...]

6. Veľkonočná nedeľa – 26.5. 2019

27.5. pondelok Ľubovoľ. spomienka  Sv. Augustína z Canterbury, biskupa 29.5. streda Ľubovoľ. spomienka  Sv. Pavla VI., pápeža 30.5. štvrtok Slávnosť Nanebovstúpenia Pána 1.6. sobota Prvá sobota v mesiaci 2.6. 2019 7.Veľkonočná nedeľa   Vo štvrtok 30.mája bude Slávnosť Nanebovstúpenia Pána – je to prikázaný sviatok. Sv. omše u saleziánov budú ráno o 6:30 a večer o 17:30 a 20:00. V Bánovej o 7:00, [...]

5. Veľkonočná nedeľa – 19.5. 2019

Liturgický kalendár: 20.5. pondelok Ľubovoľ. spomienka na sv. Bernardína Sienského, kňaza 21.5. utorok Sviatok - výročie posviacky kostola Božského Srdca v Bánovej 22.5. streda Ľubovoľ. spomienka na sv. Ritu z Cascie, rehoľníčku 24.5. v piatok Slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov 26.5. 2019 6.Veľkonočná nedeľa   Zbierka na seminár: u saleziánov sa vyzbieralo 938,-eur a v Bánovej 449,-eur. Všetkým darcom srdečné [...]

4. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera 12.5. 2019

Liturgický kalendár:   13.5. v pondelok Spomienka na Máriu Dominiku Mazzarellovú, spoluzakladateľku Dcér Panny Márie Pomocnice, 14.5. v utorok Sviatok sv. Mateja, apoštola 19.5. 2019 5.Veľkonočná nedeľa  Zbierka na seminár. Túto zbierku v saleziánskych domoch a farnostiach vrámci dohody s biskupským úradom posielame na formáciu saleziánov. Dnes sme Božím slovom povzbudzovaní k modlitbe „aby Pán poslal robotníkov na [...]

3. Veľkonočná nedeľa – 5.5. 2019

Liturgický kalendár:   6.5. v pondelok Spomienka na sv. Dominika Savia 12.5. 2019 4.Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera V túto nedeľu budeme mať výročnú farskú adoráciu, ktorá začne po doobedných sv. omšiach približne o 12:00 a zakončíme ju pred večernou sv. omšou o 19:30. V Bánovej začne po sv. omši o 9:30 a zakončíme ju o 19:00. Stretnutie prvoprijímajúcich a rodičov bude dnes [...]

2. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva 28.4. 2019

Liturgický kalendár: 29.4. v pondelok Spomienka na sv. Katarínu Sienskú, patrónka Európy a učiteľka Cirkvi 1.5. v stredu Spomienka na sv. Jozefa Robotníka 2.5. vo štvrtok Spomienka na sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi 3.3. v piatok Sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov 5.5. 2019 3.Veľkonočná nedeľa Zbierky (pôst a Veľkonočné Trojdnie): Zbierka na saleziánske dielo v Žiline vyniesla u saleziánov [...]

Veľkonočná nedeľa 21.4. 2019

Liturgický kalendár: 28.4. 2019 2. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva   Začalo sa 50-dňové veľkonočné obdobie počas ktorého sa namiesto modlitby anjel Pána modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.  V túto veľkonočnú nedeľu je zbierka na saleziánske dielo v Žiline. Hodina Božieho milosrdenstva - Adoráciu na tému Božieho milosrdenstva budeme mať na budúcu nedeľu o 15:00. Srdečne Vás [...]

Oznamy na Kvetnú nedeľu 14.4. 2019

Liturgický kalendár: 21.4. 2019 Veľkonočná nedeľa Zbierka na pomoc utečencom a prenasledovaným kresťanom vyniesla minulú nedeľu 1600,- eur z toho v Bánovej sa vyzbieralo 571,- eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň. Informačník o spovedaní pred Veľkou Nocou a obradoch Veľkého týždňa a Veľkej Noci si môžete zobrať zo stolíkov pri východe z kostola. Pripomíname úpravu spovedania u saleziánov a v [...]

5. pôstna nedeľa 7.4. 2019

Liturgický kalendár: 14.4. 2019 Kvetná nedeľa V dnešnú nedeľu sa koná zbierka na pomoc utečencom a prenasledovaným kresťanom. Všetkým darcom srdečné Pán Boh odmeň. Budúcu nedeľu v Bánovej bude zbierka na opravu kostola (strechy a fasády). Pomoc ľuďom bez vlastného domova Tiež v dnešnú nedeľu 7.4. po sv. omšiach o 8:00, 9:30 a 11:00 bude predaj tvorivých aktivít  v štýle Montessori  [...]